Obrázková kronika (iné názvy: Obrazová kronika, Viedenská obrázková kronika, Viedenská maľovaná kronika; po latinsky Chronica Hungarorum alebo Chronicon (Hungariae) Pictum, Chronica Picta, Chronica de Gestis Hungarorum) je stredoveká uhorská historická kronika, ktorú zrejme napísal istý Marek z Káltu (po latinsky Marcus de Kalt, po nemecky Markus von Kalt, po maďarsky Kálti Márk) v rokoch 1358 - 1370. Marek z Káltu bol farár budínskeho kostola Sv. Petra.

Obrázková kronika
Chronicon (Hungariae) Pictum

Úvodná iluminácia kroniky zobrazujúca kráľa Ľudovíta Veľkého na tróne.

Autor Marek z Káltu
Pôvodný jazyk latinčina
Krajina vydania Uhorsko
Dátum 1. vydania originálu 1358 - 1370
Literárne obdobie stredoveká literatúra
Literárny žáner kronika
Ďalšie odkazy
Commons Obrázková kronika

Úplný latinský názov znie: Chronicon pictum, Marci de Kalt, Chronica de gestis Hungarorum

Je to azda najkrajšia z uhorských stredovekých kroník, je známa svojimi ilustráciami (147 miniatúr), preto sa volá Obrázková kronika. Pôvodne bola vo Viedni, roku 1933 ju presunuli do Budapešti. Teraz je v knižnici Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti.

Miniatúry sú významným zdrojom informácií o stredovekom živote, oblečení, zvykoch a podobne v Uhorsku.

Kronika vyšla celistvo po slovensky v roku 2016.

Iluminácie

upraviť

Iluminácie sú zobrazené v poradí, v akom sú uvedené v kronike.

Strana Iluminácia Popis
Strana 1
 
Kráľ Ľudovít Veľký na tróne

Iniciála A: svätá Katarína Alexandrijská

Strana 2
 
Historiograf
Strana 5
 
Bratia Hunor a Magor
Strana 7
 
Príchod Hunov do Panónie
 • Huni, považovaní kronikou za predkov Maďarov vstupujú do Panónie
Strana 9
 
Atilova bitka s Rimanmi pri Zeiselmaueri
Strana 10
 
Kráľ Atila na tróne
Strana 11
 
Iniciála P - kráľ Atila
Strana 13
 
Kráľ Atila
Strana 14
 
Atila obliehajúci Aquileiu
Strana 14
 
Kráľ Atila
 • Kráľ Atila s korunou, mečom a vtákom Turulom na štíte.
Strana 15
 
Založenie Benátok
 • Utečenci z Aquileie veslujú v člne. Mesto v pozadí môže byť Aquileia, alebo Benátky postavené na lagúne pri pobreží. Podľa textu utiekli obyvatelia Aquileje na ostrov Rialto a založili Benátky.
Strana 16
 
Kráľ Atila a pápež Lev I
Strana 21
 
Príchod Maďarov do Panónie
 • Iluminácia zobrazuje viacero scén. V strede Arpád ochutnáva dunajskú vodu z rohu. Vľavo Svätopluk sedí na tróne a prijíma Kusida, vyslanca Maďarov. Kľačiaci Kusid drží bieleho koňa so zlatým sedlom.

Előd, maďarský kapitán

 • Pod hlavnou ilustráciou, v iniciále „D“, je zobrazený Előd, jeden zo siedmich maďarských kapitánov (nie je jasné z textu, či je zobrazený Előd alebo Arpád)

Álmoš, maďarský kapitán

 • Pod hlavnou ilustráciou, v iniciále „A“, je zobrazený Álmoš, najvyšší vodca Maďarov (nie je úplne jasné, či je zobrazený Álmoš alebo Arpád.)
Strana 21
 
Príchod Maďarov do Panónie
 • Arpád ochutnáva dunajskú vodu z rohu, Kusid stojí vľavo od neho s džbánom v ruke.
Strana 21
 
Előd, maďarský kapitán
 • Pod hlavnou ilustráciou, v iniciále „D“, je zobrazený Előd, jeden zo siedmich maďarských kapitánov (nie je jasné z textu, či je zobrazený Előd alebo Arpád.)
Strana 21
 
Álmoš, maďarský kapitán
 • Pod hlavnou ilustráciou, v iniciále „A“, je zobrazený Álmoš, najvyšší vodca Maďarov (nie je úplne jasné, či je zobrazený Álmoš alebo Arpád.)
Strana 23
 
Sedem kapitánov
 • V strede Arpád, náčelník Maďarov.
Strana 23
 
Arpád, prvý kapitán
Strana 25
 
Szabolč, druhý kapitán
Strana 25
 
Ďula, tretí kapitán
Strana 26
 
Kund, štvrtý kapitán
Strana 26
 
Lél, piaty kapitán Bulču, šiesty kapitán Urs, siedmy kapitán
Strana 28
 
Gróf Deodatus
Strana 28
 
Wolfger, predok rodu Hederikovcov
Strana 29
 
Vencelin, predok rodu Ják
Strana 29
 
Hont, predok rodu Huntovcov-Poznanovcov
Strana 29
 
Bót, predok rodu Bótovcov
Strana 30
 
Oliver a Ratold
Strana 30
 
Hermann
Strana 30
 
Buzad, predok rodu Buzadovcov
Strana 31
 
Keled, predok rodu Keledovcov
Strana 31
 
Šimon a Michal
Strana 32
 
Príchod rôznych národov do Uhorska
Strana 32
 
Traja rytieri
Strana 33
 
Knieža Takšoň
Strana 33
 
Maďari pustošia Bulharsko
Strana 34
 
Kapitáni Lél a Bulču pred nemeckým cisárom
 • Podľa legendy v kronike, Lél bol zajatý v bitke pri Lechu roku 955. Lél požiadal o svoj roh ako posledné želanie pred smrťou a udrel ním cisára (podľa kroniky) Konráda I., ktorý následkom úderu zomrel.
Strana 36
 
Súboj Botonda a gréckeho bojovníka pred bránami Konštantínopolu
Strana 36
 
Kapitán Apor
Strana 37
 
Narodenie kráľa Štefana I.
Strana 38
 
Knieža Gejza
Strana 38
 
Zabitie šomodského kniežaťa Kopáňa
 • Vľavo, kráľ Štefan I. na koni so svätožiarou, vpravo, Vencelín práve zabil Kopáňa, ktorý sa vzbúril proti Štefanovi.
Strana 39
 
Kráľ Svätý Štefan
 • Svätý Štefan má na hlave kráľovskú korunu a svätožiaru okolo hlavy. Drží zástavu v pravej ruke a štít v ľavej, obe majú znak trojvršia a dvojitého kríža.
Strana 40
 
Kráľ Svätý Štefan zajíma Ďulu
Strana 40
 
Kráľ Svätý Štefan na tróne
Strana 41
 
Víťazstvo kráľa Svätého Štefana nad Keanom, vodcom Bulharov a Slovanov
Strana 41
 
Kráľ Svätý Štefan
Strana 42
 
Založenie kostola svätého Petra a Pavla v Starom Budíne.
Strana 44
 
Pohreb princa Imricha a oslepenie Vazula
 • V popredí dvaja muži ukladajú telo svätého Imricha do hrobu. Kráľovná Gizela pozoruje scénu v pozadí, kde zviazanému Vazulovi vylupuje kráľovnin emisár Šebeš oči. Vľavo traja emisári kráľa Štefana prichádzajú oslobodiť Vazula.
Strana 44
 
Kráľ Svätý Štefan radí princom Ondrejovi, Belovi a Leventemu utiecť
Strana 46
 
Pohreb Svätého Štefana
Strana 47
 
Kráľ Peter Orseolo
Strana 47
 
Kráľ Peter Orseolo je vyhnaný Samuelom Abom a jeho vojakmi
Strana 48
 
Kráľ Samuel Aba
Strana 50
 
Bitka pri Ménfő: víťazstvo cisára Henricha III. nad kráľom Samuelom Abom
 • Bitka pri Ménfő v roku 1044, Nemci vedení cisárom Henrichom III. vpravo, Uhri vedení Samuelom Abom vľavo. Skupina prívržencov kráľa Petra ho opúšťa. Arpádovská vlajka padá na zem, cisárska s orlom veje víťazne. Vľavo vojak zabíja kráľa Samuela Abu.
Strana 50
 
Posol kráľa Abu odovzdáva mierový list nemeckému cisárovi Henrichovi III.
Strana 53
 
Kráľ Peter odovzdáva Uhorsko ako léno nemeckému cisárovi
Strana 54
 
Súboj vojvodu Bela s Pomoranom
Strana 59
 
Oslepenie kráľa Petra, knieža Ondrej preberá korunu
Strana 60
 
Korunovácia kráľa Ondreja
Strana 61
 
Zničenie lodí cisára Henricha v Bratislave
 • V roku 1052, nemecký cisár Henrich III. tiahol proti Uhorsku a obľahol neúspešne Bratislavu. Uhri potopili jeho lode na Dunaji.
Strana 64
 
Korunovácia Šalamúna, päťročného syna Ondreja I.
Strana 67
 
Vojvoda Belo získava korunu
Strana 69
 
Nemecký cisár Henrich IV. privádza Šalamúna späť do Uhorska
Strana 71
 
Kráľ Šalamún s mladším bratom Dávidom
Strana 72
 
Svätý Ladislav bojuje s kumánskym bojovnikom, ktorý uniesol dievčinu
Strana 74
 
Dobytie Belehradu a delenie koristi
Strana 78
 
Spor medzi kráľom Šalamúnom a vojvodom Gejzom
Strana 78
 
Obyvatelia Nišu obdarúvajú kráľa Šalamúna a vojvodu Gejzu
Strana 81
 
Vojvoda Gejza a opát Willermus
Strana 81
 
Útek vojvodu Gejzu
Strana 83
 
Vízia vojvodu Ladislava
Strana 85
 
Bitka pri Mogyoróde roku 1074
 • Vojaci vojvodu Gejzu vľavo vedení vojvodom Ladislavom (má svätožiaru okolo hlavy). Kráľ Šalamún vedie svoje vojská vpravo. Víťazná nitrianska koruhva s dvojkrížom na trojvrší dominuje nad zadunajskou, reprezentovanou arpádovskými brvnami.
Strana 87
 
Vízia kráľa Gejzu a vojvodu Ladislava
Strana 89
 
Kráľ Šalamún opätovne žiada o pomoc nemeckého cisára Henricha IV.
Strana 91
 
Útek kráľa Šalamúna
Strana 92
 
Korunovácia Ladislava I. Svätého
Strana 93
 
Kráľ Svätý Ladislav
Strana 98
 
Rusíni žiadajú kráľa Ladislava o milosrdenstvo
Strana 98
 
Obliehanie Krakova
Strana 99
 
Stavba kostola vo Veľkom Varadíne
Strana 99
 
Kráľ Ladislav prijíma poslov
Strana 101
 
Pohreb kráľa Ladislava svätého
Strana 101
 
Korunovácia kráľa Kolomana roku 1095
Strana 105
 
Kráľ Koloman a knieža Almoš pred kostolom v Dömösi
Strana 105
 
Poľovačka v Csóre
Strana 106
 
Oslepenie kniežaťa Almoša a jeho malého syna Bela
Strana 106
 
Kráľ Koloman chce zajať knieža Almoša
Strana 108
 
Korunovácia Štefana II., syna Kolomana, v roku 1116
Strana 113
 
Krajinský snem v Arade
 • Kráľ Belo II. a jeho žena kráľovná Helena sedia na tróne na krajinskom sneme v Arade roku 1131. Kráľovná prikazuje popravu magnátov, ktorí radili kráľovi Kolomanovi oslepiť Bela II.
Strana 114
 
Kráľ Belo II. Slepý
Strana 117
 
Korunovácia kráľa Gejzu II.
Strana 117
 
Kráľ Gejza II.
Strana 119
 
Nemecký cisár Konrád III. a francúzsky kráľ Ľudovít VII. tiahnu Uhorskom s armádou križiakov
Strana 120
 
Uhorský kráľ Gejza II. a francúzsky kráľ Ľudovít VII.
Strana 121
 
Korunovácia kráľa Štefana III. roku 1162
Strana 121
 
Knieža Ladislav, uzurpátor trónu a krádež koruny
Strana 122
 
Uzurpátor knieža Štefan
Strana 122
 
Kráľ Belo III.
Strana 122
 
Korunovácia kráľa Imricha v roku 1196
Strana 123
 
Kráľ Imrich
Strana 123
 
Korunovácia kráľa Ladislava III.
Strana 123
 
Kráľ Ladislav III.
Strana 123
 
Korunovácia kráľa Ondreja II.
Strana 124
 
Kráľ Ondrej II.
Strana 124
 
Kráľ Ondrej II. na čele križiackej armády
Strana 125
 
Korunovácia kráľa Bela IV.
 • Mladší kráľov brat Koloman mu podáva meč.
Strana 125
 
Prvý príchod Tatárov
Strana 126
 
Bitka uhorského kráľa Bela IV. s českým kráľom Přemyslom Otakarom II. pri Kressenbrune
Strana 126
 
Kráľ Belo IV.
Strana 126
 
Flagelanti
Strana 127
 
Korunovácia kráľa Štefana V.
Strana 128
 
Kráľ Ladislav IV.
Strana 128
 
Druhý vpád Tatárov do Uhorska 1285
Strana 129
 
Biskup Filip z Ferma, pápežský legát prichádza do Uhorska
Strana 129
 
Zavraždený Ladislav Kumánsky a jeho vrahovia
Strana 130
 
Vojvodu Ondreja privádzajú z Benátok do Uhorska
Strana 131
 
Karola Róberta privádzajú do Uhorska
Strana 132
 
Knieža Václav, syn českého kráľa Václava II. prichádza do Uhorska
Strana 133
 
Kráľ Václav sa vracia do Čiech
Strana 134
 
Budínski kňazi uvalia kliatbu na pápeža
Strana 135
 
Nájdenie stratenej koruny
Strana 136
 
Kardinál Gentile prichádza do Uhorska
Strana 137
 
Bitka pri Rozhanovciach 1312
Strana 138
 
Kráľ Karol Róbert
Strana 139
 
Mária, prvá žena Karola Róberta je ukladaná do rakvy
Strana 139
 
Svadba kráľa Karola Róberta s Alžbetou, dcérou poľského kráľa Władysława
Strana 140
 
Kráľovná Alžbeta s deťmi
Strana 140
 
Založenie kláštora v Lippe
Strana 140
 
Svátý Ľudovít z Toulouse
Strana 140
 
Narodenie kráľa Ľudovíta
Strana 141
 
Požiar kostola v Stoličnom Belehrade
Strana 141
 
Felicián poraní kráľovnú Alžbetu
Strana 143
 
Porážka kráľa Karola Róberta v ťažení proti valašskému Basarabovi
Strana 144
 
Kráľ Karol Róbert prijíma poslov vojvodu Basaraba
Strana 146
 
Porážka kráľa Karola Róberta v ťažení proti valašskému Basarabovi

Ďalšia literatúra

upraviť

Iné projekty

upraviť