Otvoriť hlavné menu

Diborid horčíka

chemická zlúčenina

Diborid horčíka to chemická zlúčenina so značkou MgB2. Je supravodivý, čo dokázala skupina vedcov SAV prof. Petra Samuelyho roku 2001.

Diborid horčíka
Diborid horčíka
Diborid horčíka
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec MgB2
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 45,93 g/mol
Teplota rozkladu 830 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 12007-25-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tento materiál má hexagonálnu štruktúru a jeho tc (kritická teplota) je 39 K.