Dusičnan sodný

chemická zlúčenina

Dusičnan sodný alebo triviálne čílsky liadok (NaNO3) je tuhá biela látka. Je ľahko rozpustná vo vode, preto sa vyskytuje najmä v suchých oblastiach. Používa sa ako zložka hnojív, pri výrobe skla, v pyrotechnike, v potravinárskom priemysle na konzervovanie a udržiavanie sfarbenia mäsových výrobkov ako E251. Ako minerál sa volá nitronatrit.

Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaNO3
Synonymá Čílsky liadok
Vzhľad Biela, kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 84,9947 g.mol-1
Teplota topenia 308 °C
Teplota varu 380 °C
Teplota rozkladu 380 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Gefahrensymbol unbekannt
Neznámy parameter
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
NFPA 704.svg
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Iné projektyUpraviť