Dusičnan sodný

chemická zlúčenina

Dusičnan sodný alebo triviálne čílsky liadok (NaNO3) je tuhá biela látka. Je ľahko rozpustná vo vode, preto sa vyskytuje najmä v suchých oblastiach. Používa sa ako zložka hnojív, pri výrobe skla, v pyrotechnike, v potravinárskom priemysle na konzervovanie a udržiavanie sfarbenia mäsových výrobkov ako E251. Ako minerál sa volá nitronatrit.

Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaNO3
Synonymá Čílsky liadok
Vzhľad Biela, kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 84,9947 g.mol-1
Teplota topenia 308 °C
Teplota varu 380 °C
Teplota rozkladu 380 °C
Rozpustnosť voda:
73,08 g/100 g (0 °C)
79,9 g/100 g (10 °C)
87,22 g/100 g (20 °C)
91,6 g/100 g (25 °C)
96,1 g/100 g (30 °C)
104,9 g/100 g (40 °C)
113,45 g/100 g (50 °C)
124,7 g/100 g (60 °C)
147,50 g/100 g (80 °C)
175,91 g/100 g (100 °C)
amoniak: rozpustný
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba

upraviť

Dusičnan sodný sa dá vyrobiť neutralizáciou kyseliny dusičnej hydroxidom sodným.

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

Amatérsky je často vyrábaný z dusičnanového hnojiva s obsahom dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho. Vodný roztok tohto hnojiva sa prefiltruje na odstránenie nerozpustných prímesí. Následne sa do tohto roztoku pridá hydroxid sodný a prebehne reakcia:

Ca(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ca(OH)2
NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

Vzniknutý roztok už niekoľko sekúnd po reakcii začne nepríjemne zapáchať a vzniknutý hydroxid vápenatý sfarbí roztok do biela. Amoniak z roztoku vyprchá a z hydroxidu vápenatého vznikne uhličitan vápenatý a ten sa usadí na spodku nádoby.

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2
H2O + CO2 ↔ H2CO3
Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2H2O

Reakcie

upraviť

Veľmi dôležitá reakcia dusičnanu sodného je jeho rozklad (380 °C) na kyslík a dusitan sodný, ten prebieha podla rovnice:

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Keď sa pridá síra tak horí podľa rovnice:

2NaNO3 + 4S → 2Na2S + N2 + 2SO2

Z dusičnanu sodného sa dá pripraviť kyselina dusičná jeho reakciou s kyselinou sírovou podľa rovnice:

2NaNO3 + H2SO4 → 2HNO3 + Na2SO4

Iné projekty

upraviť