Gejza Balaša (do roku 1941: Gejza Balassa; * 10. marec 1914, Devičany – † 20. február 1994, Bratislava) bol slovenský múzejník, archeológ, historik, pedagóg.

Gejza Balaša
slovenský múzejník, archeológ, historik, pedagóg
Narodenie10. marec 1914
Devičany, Slovensko
Úmrtie20. február 1994 (79 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis upraviť

Jeho otec bol Gustáv Adolf Balassa a matka Terézia (rod. Okosová). Študoval na gymnáziu v Kremnici, na pedagogickej akadémii v Bratislave, kde v rokoch 1944 – 1949 absolvoval dejepis a zemepis na FF SU. V rokoch 1935 – 1948 bol učiteľ na ľudových a meštianskych školách vo Vrútkach, v Podbrezovej, vo Zvolene a iných, 1948 – 1952 prednosta Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Banskej Bystrici-Radvani, 1952 – 1962 kustód pre archeológiu a staršiu históriu Krajského múzea (dnes Stredoslovenské múzeum), 1962 – 1976 vedúci odborný pracovník Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici, od 1976 na dôchodku.

Významný organizátor a budovateľ slovenského múzejníctva, venoval sa aj archeologickému výskumu stredného Slovenska, v ktorom sa zameral najmä na obdobie stredoveku. Počas pôsobenia vo Zvolene iniciátor založenia tamojšieho múzea, vybudoval základný zbierkový fond, v roku 1944 prvú expozíciu a súčasne aj oddelenie praveku múzea v Rimavskej Sobote. Ako pracovník Krajského múzea v Banskej Bystrici zachraňoval archeologické nálezy zo stredného Slovenska, viedol archeologický výskum na viac ako 30 lokalitách a vyvíjal rozsiahlu zbierkotvornú činnosť, zúčastňoval sa na rekonštrukcii Zvolenského hradu. Autor libriet a scenárov stálych expozícií v Krajskom múzeu v Banskej Bystrici a v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote, spoluautor výstavy Banská Bystrica 700 rokov mestom. Autor monografií o pravekom osídlení stredného Slovenska, publikácií o pamiatkach lužickosrbskej kultúry vo Zvolene, starších dejinách Krupiny aj Zvolena a vyše 130 odborných štúdií a článkov. Po roku 1962 sa zameral na záchranu stavebných a umeleckohistorických pamiatok stredného Slovenska. Zostavil a vydal pravopisnú príručku. Od roku 1944 tajomník Štátneho archeologického ústavu v Martine.

Dielo upraviť

  • Príspevok k dejinám Zvolena, Zvolen r. 1956
  • Praveké osídlenie stredného Slovenska, Martin r. 1960
  • Zvolen v období lužickej kultúry, Banská Bystrica r. 1964
  • Krupina vo svetle minulosti, Zvolen r. 1964
  • Praveké osídlenie Gemera, Zvolen r. 1965

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť