Habura (potok)

potok v okrese Medzilaborce

Habura[1] je potok v regióne Horný Zemplín v Prešovskom kraji v okrese Medzilaborce na území obce Habura. Je ľavostranným prítokom Laborca. Nachádza sa v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.[2][3] Má dĺžku 5,0 km.[4]

Habura
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Medzilaborce
Obec Habura
prameň Habura
 - poloha Nad tromi lúkami
 - výška 679 m
 - súradnice 49°22′08″S 21°53′02″V / 49,3689°S 21,8839°V / 49.3689; 21.8839
Ústie Laborec
 - poloha Habura
 - výška 378 m
 - súradnice 49°19′45″S 21°51′32″V / 49,3291°S 21,8589°V / 49.3291; 21.8589
Dĺžka 5,0 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-30-03-2895
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v nadmorskej výške 679 m n. m. v severnej časti územia obce Habura v trvalom trávnom poraste Nad tromi lúkami v blízkosti slovensko – poľskej štátnej hranice v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku západným smerom cez lesný extravilán premiešaný lúkami a pasienkami, v 652 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, mení smer na juhozápadojuh, v 606 m n. m. priberá ďalší pravostranný bezmenný prítok, preteká cez les a pasienok Medzi Haburkami. V 585 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, v 507 m n. m. priberá ďalší ľavostranný bezmenný prítok, v 505 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok pritekajúci zo západného úbočia lesa a pasienka Beskyd. Tečie popri lesnej ceste, pravým brehom obmýva úpätie lesa Lieštiny, ľavým brehom obmýva úpätie lesa Chvost, ľavým brehom obmýva úpätie vrchu a pasienka Stavenec s 565 m n. m. Vyteká z lesa do poľnohospodárskeho extravilánu, meandruje, ľavým brehom obmýva pole Za hliniskom. Pravým brehom obmýva pole Humná, pri agrofarme sa skrúca na západ a vteká do intravilánu Habury, v 378 m n. m. ústi do Laborca ako jeho ľavostranný prítok.[5][6] Pramení, preteká a ústi na území obce Habura. Nemá vážnejšie prítoky.

Pôvod názvu

upraviť

Názov vodného toku má pôvod v názve obce Habura. Názov obce bol bez zmeny prenesený na vodný tok ako jednočlenné hydronymum.[7] Názov obce mal podľa dochovaných stredovekých listín nasledovný vývoj: 1543 Habura, 1920 Haburie, 1927 Habura.[8][9] Hydronymum Habura bolo štandardizované v roku 1975.[10] V dnešnej slovenskej hydronymii hydronymum Habura je jedinečným názvom (december 2023).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-01]. [https:// www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-vod/vodny-tok_2020.pdf Dostupné online.]
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-11-23]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13,133-137. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  4. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 54, 61. Bratislava 1990. ISBN 80-85164-17-5.
  5. Priebeh vodného toku Habura (potok) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-12-01].
  6. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK 1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 22-24, 90, 94, 95, 98, 99, 101, 107, 110. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
  7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
  8. KROPILÁK, Miroslav. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok I. Bratislava : Veda, 1977. 526 s. S. 397.
  9. Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 186.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 34. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).