Homologický rad

Homologický rad je usporiadanie organických zlúčenín, ktoré majú podobnú štruktúru (napr. nerozvetvené alkány), podľa stúpajúcich molekulových hmotností. V tomto rade sa každý nasledujúci člen líši od predchádzajúceho o jednu CH2 skupinu.

Každý homologický rad má svoj homologický vzorec. Homologický vzorec je vyjadrením homologického radu pomocou vzorca.

Homologický radUpraviť