Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Ihlan pozri Ihlan (rozlišovacia stránka).

Ihlan je teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka (nazývaného podstava) priamočiaro spojené s nejakým bodom (nazývaným vrchol ihlana) a nachádzajúcim sa mimo roviny tohto mnohouholníka.

Ihlan

Pravidelný obdĺžnikový ihlan
Objem
Povrch
Pravidelný štvorsten

Dôležitými špeciálnymi druhmi ihlana sú kvadratický ihlan, ktorého podstavou je štvoruholník, a tetraéder, ktorého podstava je trojuholník.

Ak je podstava pravidelný mnohouholník a vrchol sa nachádza nad jeho stredom, hovoríme o pravidelnom ihlane, inak o šikmom ihlane.

Pravidelný kvadratický ihlan

upraviť

Podľa obrázka:

  •  ;   - rozmery podstavy ihlanu
  •   - výška ihlanu
  •   - Obsah podstavy
  •   - Povrch plášťa

Ihlan je špicaté teleso, a podľa toho keď do vzťahu:

 

dosadíme (pre obdĺžnikovú podstavu)

 

dostaneme

 

Povrch ihlana je rovný súčtu obsahov všetkých jeho stien, teda obsah podstavy   + obsah plášťa  , pričom plášť je tvorený   trojuholníkmi (  je počet strán n-uholníka tvoriaceho podstavu).

Pre pravidelný ihlan s obdĺžnikovou podstavou platí:

 

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ihlan

Externé odkazy

upraviť