Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo (* 17. december 1950, Palúdzka, dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš) je slovenský evanjelický kňaz a emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1994-2006), pedagóg, spisovateľ, v rokoch 1996 – 2003 viceprezident Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu.

 • 17. december 1950 - narodil sa ako syn evanjelického biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila st.
 • Stredná škola v Poprade
 • štúdium evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Teologickej sekcii Univerzity v Lipsku
 • 3. novembra 1974 - ordinácia
 • jeden rok seniorálnym kaplánom Liptovsko-oravského seniorátu v Ružomberku
 • päť rokov duchovným správcom teologického domova v Bratislave
 • 1. septembra 1980 - farár vo Svätom Jure
 • 26. januára 1981 - promovaný na doktora evanjelickej teológie
 • do 1984 zastával funkciu podpredsedu Ekumenickej rady mládeže Európy, poradca Rady SLZ, člen komisie pre teológiu a štúdie SLZ a študijného programu o službách Božích a kultúre
 • 1980-1985 - vo Svetovom luteránskom zväze (SLZ) v Ženeve vedúci programu pre mládež a študentov
 • vedúcim Katedry praktickej teológie na bohosloveckej fakulte, prednáša liturgiku, cirkevné právo, pastorálnu a praktickú exegézu
 • 1994 - dekan fakulty
 • október 1994 - zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku
 • 2000 - znovuzvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku
 • júl 1997 ho na Valnom zhromaždení SLZ v Hongkongu bol zvolený za jedného z piatich viceprezidentov celosvetovej luteránskej organizácie na obdobie siedmich rokov
 • Prezident Slovenskej republiky udeľuje Prof. ThDr. Júliusovi Filovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za pozitívne formovanie vzťahu štátu a cirkvi, dlhoročné aktívne šírenie myšlienok tolerancie, porozumenia a dodržania ľudských práv a za mimoriadny prínos pri rozvoji ekumenickej spolupráce medzi cirkvami.
Július Filo
emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku
Július Filo
Funkcie a tituly
dekan EBF UK
1994
Predchodca Dušan Ondrejovič Karol Gábriš Nástupca
generálny biskup ECAV na Slovensku
19942006
Predchodca Pavel Uhorskai Miloš Klátik Nástupca
Biografické údaje
Narodenie17. december 1950 (73 rokov)
Palúdzka, Česko-Slovensko
Svätenia
CirkevEvanjelická cirkev augsburského vyznania
Kňaz
Ordinácia1974
Nový evanjelický kostol, Bratislava
Biskup
Menovanie1994
Odkazy
Spolupracuj na Commons Július Filo

Je ženatý, otec troch detí. Vo svojom voľnom čase sa venuje včelárstvu. V roku 2005 boli zverejnené informácie, podľa ktorých bol evidovaný ako agent komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) pod krycím menom Správca, resp. Julo[1]. Zaradenie do tejto kategórie predpokladalo vedomú spoluprácu so ŠtB.

Publikácie upraviť

 • Reneweing Worship = Obnovujúce služby Božie - habilitačná práca
 • ISBN 80-7140-053-X Filo, J.: Viditeľné slovo. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1998
  • teologický zborník o úlohe sviatostí pri obnove cirkvi
 • ISBN 80-7140-181-1 Filo, J.: Sloboda. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1998

Horizonty obnovy, kompendiá, mnohé články, prednášky, odborné štúdie a state uverejnené v domácich i zahraničných publikáciách.


Referencie upraviť

 1. HNonline.sk - Biskup Július Filo je evidovaný vo zväzkoch ŠtB ako agent s krycím menom Správca [online]. hnonline.sk, 2005-03-18, [cit. 2022-10-15]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Július Filo

Externé odkazy upraviť

Tituly a funkcie v Evanjelickej cirkvi na Slovensku
Predchodca
Pavel Uhorskai
Generálny biskup
ECAV na Slovensku

19942006
Nástupca
Miloš Klátik