Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je pracovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sídli v budove na Štúrovej ulici číslo 9. Vznikla v roku 1952 a je najstaršou novinárskou školou na Slovensku.

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra žurnalistiky
Slovakia Bratislava 157.JPG
Budova katedry na Štúrovej ulici 9
Iné názvy
Pôvodný názovKatedra novinárstva a knihovníctva
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
Rok založenia1952
Vedenie
Predsedadoc. Mgr. Ján Hacek, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaŠtúrova 9
814 99 Bratislava 16
Telefón+421 2 9013 2071
Oficiálny webfphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/
webjournal.sk/
Oficiálny e-mailkzur@fphil.uniba.sk

HistóriaUpraviť

Katedra od jej počiatkov po súčasnosťUpraviť

Začiatky fungovania Katedry žurnalistiky sa viažu ku vzniku Katedry novinárstva a knihovníctva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) pod vedením doc. Michala Chorvátha v roku 1952. Katedra žurnalistiky je najstaršia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku a aj v bývalom Česko-Slovensku. Už v roku 1960 začala vznikať samostatná Katedra novinárstva, po pätnástich rokoch z nej vznikli ďalšie tri katedry – Katedra teórie a dejín žurnalistiky, Katedra periodickej tlače a agentúrneho spravodajstva, Katedra rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, a jeden kabinet – Kabinet teórie a dejín žurnalistiky.

Po novembrovej revolúcii v roku 1989 sa pri katedre sformovalo Združenie MASS MEDIA-SCIENCE. Do jednej Katedry žurnalistiky FiF UK sa v roku 1992 zlúčili tri žurnalistické katedry a jeden kabinet. Katedra teda mala štyri oddelenia – Oddelenie teórie a dejín žurnalistiky, Oddelenie žurnalistickej tvorby v periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, Oddelenie žurnalistickej tvorby v rozhlase a televízii a Oddelenie propagácie.

V roku 1991 začalo v rámci katedier novinárstva fungovať jednoodborové denné bakalárske štúdium propagácie a o rok na to dvojodborové štúdium žurnalistiky v kombinácii s ďalším študijným odborom. Nevydržalo však dlho, v roku 1995 bolo nahradené dvojodborovým magisterským štúdiom propagácie. Katedra propagácie sa v roku 1996 odčlenila od katedry žurnalistiky a od roku 2000 pôsobí pod názvom Katedra marketingovej komunikácie.

Od roku 1992 je Katedra žurnalistiky FiF UK členom Európskej asociácie vzdelávania v žurnalistike – EJTA (European Journalism Training Association), už o ďalší rok začala katedra spolupracovať so Slovenským syndikátom novinárov v súvislosti s čím bola medzi týmito inštitúciami podpísaná zmluva. Na základe princípov Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov začali v roku 2000 fungovať na katedre dva stupne štúdia – bakalársky (prvý) a magisterský (druhý) stupeň štúdia, teda desaťsemestrové kreditové magisterské štúdium žurnalistiky.

Od roku 2009 do roku 2019 zastávala funkciu vedúcej katedry doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. V súčasnosti je vedúcim katedry Mgr. Ján Hacek, PhD. Katedra ponúka akreditovaný bakalársky a magisterský stupeň štúdia, jej študenti majú možnosť vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. V októbri 2012 sa Katedra žurnalistiky prihlásila k Etickému kódexu novinára.

Súčasní pedagógoviaUpraviť

 1. prof. Dr. Andrej Richter, PhD.
 2. prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
 3. doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.
 4. doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.
 5. doc. Mgr. Ján Hacek, PhD.
 6. Mgr. Adam Solga, PhD.
 7. Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
 8. Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.
 9. Mgr. Mária Stanková, PhD.
 10. Mgr. Lucia Virostková, M.A., PhD.
 11. Mgr. Olívia Strapeková, M.A., PhD.
 12. Mgr. Kristína Kaňuchová
 13. Mgr. Marcela Belianská
 14. Mgr. Zuzana Javorová
 15. Mgr. Martin Strižinec
 16. Mgr. Peter Ivanič

Aktivity katedryUpraviť

Katedra žurnalistiky vytvorila niekoľko kreatívnych projektov pre svojich študentov, patria sem najmä internetový portál Webjournal a internetové rádio RadioAktiv, Okrem školských aktivít začali samotní študenti organizovať aj mimoškolský projekt s názvom Off Record, v rámci ktorého na diskusie pozývajú odborníkov z novinárskej praxe. Tieto diskusie sa väčšinou konajú na Syndikáte novinárov a študenti tak majú možnosť dozvedieť sa viac o tom, čo ich v budúcnosti čaká.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. Kalendárium Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In: 60 interview: Mimoriadne vydanie k 60. výročiu založenia katedry - 29. november 2012. Bratislava: Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2012, s. 64-65. ISBN 978-80-8127-065-9.
 2. ŠUŠOL, Jaroslav a Miloslav VOJTECH. Ročenka FiF UK. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-223-3051-0.
 3. Otázky žurnalistiky - časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie. Bratislava: Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1958- . ISSN 0322-7049.
 4. FILOZOFICKÁ FAKULTA, Univerzita Komenského v Bratislave [online]. 23.07.2012. [cit. 2013-04-26]. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1239
 5. FILOZOFICKÁ FAKULTA, Univerzita Komenského v Bratislave [online]. 25.03.2013. [cit. 2013-04-26]. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=6184
 6. Otázky žurnalistiky [online]. 2013. [cit. 2013-04-26]. Dostupné na: http://www.otazkyzurnalistiky.sk/?menu=o_casopise