Kodifikácia

rozlišovacia stránka

Kodifikácia alebo (len vo významoch vyjadrujúcich činnosť) kodifikovanie môže byť:

 • všeobecne:
  • stanovenie a/alebo uzákonenie určitej normy či určitých pravidiel (vedeckou) inštitúciou, spoločnosťou alebo kolektívom[1][2][3], alebo výsledok tejto činnosti
  • systematické zjednotenie, stanovenie a uzákonenie (resp. všeobecné prijatie) určitej normy či určitých pravidiel (vedeckou) inštitúciou, spoločnosťou alebo kolektívom, alebo výsledok tejto činnosti[4]
 • v jazykovede: poznanie, opis a publikačné zachytenie súboru pravidiel (a stanovenie súboru predpisov) na používanie jazykovej normy (takmer vždy len spisovného jazyka) v istom období, záväzných pre používateľov danej jazykovej normy, alebo výsledok tejto činnosti, teda samotný tento súbor pravidiel (a predpisov), synonymá: kodifikácia normy spisovného jazyka, kodifikácia spisovného jazyky, uzákonenie (spisovného jazyka)[5][6][7][4], pozri kodifikácia (jazyk) a kodifikačná príručka
 • v práve:
  • stanovenie alebo uzákonenie normy - porovnaj prvú odrážku na tejto stránke
  • a) systematické zhrnutie (prípadne sprevádzané čiastočným upravením a zjednotením) právnych noriem istého právneho odvetvia alebo jeho časti do jedného rozsiahleho zákona, prípadne v širšom zmysle (najmä pred 18. storočím po Kr.) aj len do nejakej zbierky zákonov pre určitú časť práva či aj len do chronologickej zbierky všetkých právnych predpisov štátu, b) v medzinárodnom práve: sústredenie pravidiel, ktoré sa týkajú jednej oblasti medzinárodného práva, dovtedy rozdelenej vo viacerých textoch alebo majúcej dosiaľ len podobu obyčajového práva, do jednej či viacerých medzinárodných zmlúv, c) výsledok činnosti z bodu a alebo b, čiže kódex (resp. v niektorých kontextoch aj: zákonník), synonymum: kodifikácia práva[4][8][9][10][11][12], pozri kodifikácia práva (alebo pozri kódex a zákonník)
 • v literatúre skrátene: kodifikácia literárnej tvorby (zisťovanie, stanovenie a zaznamenávanie požiadaviek na literárnu tvorbu)[13]

Zdroje upraviť

 1. kodifikácia. In: Malá slovenská encyklopédia 1993. S. 343
 2. kodifikovať. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 3. [1]
 4. a b c kodifikácia. In: Encyklopédia Beliana
 5. kodifikácia. In: Encyklopédia jazykovedy 1993. S. 239
 6. kodifikace. In: Nový enc. slovník češtiny [2]
 7. kodifikace. In: Malá československá encyklopedie III. S. 427
 8. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck. 1995. S. 111-113
 9. kodifikace. In: Ottův slovník naučný
 10. kodifikace práva. In: Malá československá encyklopedie III. S. 427
 11. Karfíková, M., Karfík, Z. Kodifikace ve finančním právu v České republice. 2015 [3] S. 199
 12. kodifikace práva; kodifikace (mezinárodní právo). In: Universum : všeobecná encyklopedie. [CD] Praha : Odeon, 2001 (2006). ISBN 80-207-1060-4.
 13. kodifikácia. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.