Kováčovský potok (pravostranný prítok Hrona)

Kováčovský potok[1] je potok na pomedzí geomorfologických celkov Kremnické vrchy a Zvolenská kotlina[2]. Má dĺžku 9,2 km.[3] Je tokom III. rádu.

Kováčovský potok
potok
Rybník nad Kováčovou
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Zvolen
Obce Sliač, Kováčová, Zvolen
prameň Sliač
 - poloha Liavny vŕšok
 - výška 588 m
 - súradnice 48°39′04″S 19°04′02″V / 48,6512°S 19,0671°V / 48.6512; 19.0671
Ústie Zvolen
 - poloha Hron
 - výška 281 m
 - súradnice 48°34′54″S 19°06′51″V / 48,5817°S 19,1143°V / 48.5817; 19.1143
Dĺžka 9,2 km
Rád toku III.
Číslo hydronyma 4-23-02-2116
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v 588 m n. m. v premiešanom lesnom extraviláne a poľnohospodárskom extraviláne v severnej časti územia obce Sliač v jej katastrálnom území Hájniky, na južnom svahu vrchu Liavny vŕšok s 665 m n. m. a na severozápadnom svahu vrchu Holý vrch v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji.[4]

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie juhovýchodovýchodným smerom v zmiešanom lesnom extraviláne a poľnohospodárskom extraviláne na území obce Sliač, preteká cez les aj pole Horná Trebuľa, preteká cez les a samotu Ďatlena kde priberá pravostranný bezmenný prítok, tečie po obecnej hranici medzi obcami Sliač a Kováčová, v 331 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, pravým brehom obmýva úpätie vrchu Veľká Hora so 489 m n. m. Ľavým brehom obmýva úpätie lesa Hliník, v 317 m n. m. vteká do vodnej nádrže Kováčová a zároveň opúšťa obecnú hranicu, tečie územím obce Kováčová, preteká cez intravilán Kováčovej. Podteká rýchlostnú cestu R1 z Trnavy do Banskej Bystrice, ľavým brehom obteká pole Chrastavé a pravým brehom lúku Chmeľová, vteká na územie poľnohospodárskeho extravilánu mesta Zvolen, v 290 m n. m. priberá ľavostranný prítok Kopanický potok, v 287 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok, preteká regulovaným priamym korytom a v 281 m n. m. ústi do Hrona na okraji intravilánu mesta Zvolen v severovýchodnom kúte mestskej časti Pod Strážou ako jeho pravostranný prítok.[4]

Pramení a v hornej časti preteká územím geomorfologického podcelku Turovské predhorie, ďalej v dolnej časti preteká a ústi územím geomorfologického podcelku Sliačska kotlina.[5][2] Pramení, preteká a ústi v severozápadnom kúte regióna Podpoľanie. Má jeden dôležitejší prítok Kopanický potok.[6][7]

Pôvod názvu upraviť

Názov potoka má pôvod v názve obce Kováčová, územím ktorej svojou strednou časťou toku preteká. Z názvu obce po rozšírení o adjektívnu príponu -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kováčovský potok.[8] Vývoj názvu obce od najstarších písomných dokladov: 1254 Koachou, 1323 Kowachow, 1773 Kovacsova, 1927 Kováčová.[9][10] Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1993.[4] V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kováčovský potok nie je jedinečným hydronymom (2023-03-20), existujú štyri potoky s týmto štandardizovaným názvom.

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2023-03-21.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska url = https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/tm19a.pdf. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-03-17].
  3. Jaromír Krško. Hydronymia povodia Hrona. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. 351 s. ISBN 978-80-8083-611-5. S. 115.
  4. a b c Geografické názvy okresu Zvolen A30 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky GK-1031/1993 z 01.06.1993. Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 102 s. ISBN 80-85672-03-0. S. 12, 13, 14, 39, 40, 65, 66.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR P-250/1986 z 5.8.1986. Bratislava : Slovenský úrad geodézie a kartografie. 211 s. S. 10, 89.
  6. Priebeh Kováčovského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-03-19].
  7. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-03-22]. Dostupné online.
  8. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  9. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku Zväzok II.. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 517 s. S. 82.
  10. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ISBN 80-224-0530-2.