Kronika magistra Jána

Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom (Chronicon de Ludovico rege) obsahuje zidealizovaný životopis Ľudovíta I. a predstavuje ho ako rytierskeho kráľa. Ide o prvý svetský životopis v stredovekej uhorskej literatúre. Tento text sa stal neskôr súčasťou Budínskej kroniky, Dubnickej kroniky a kroniky Jána z Turca.

Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom
Chronicon de Ludovico rege

Dubnická kronika z roku 1479 zahŕňajúca Kroniku magistra Jána

Autor Ján zo Šarišských Sokoloviec
Pôvodný jazyk latinčina
Krajina vydania Uhorsko
Dátum 1. vydania originálu 60. roky 14. storočia
Literárne obdobie stredoveká literatúra
Literárny žáner kronika

Literatúra upraviť