Kronika magistra Jána

Kronika magistra Jána o Ľudovítovi Veľkom (Chronicon de Ludovico rege) obsahuje zidealizovaný životopis Ľudovíta I. a predstavuje ho ako rytierskeho kráľa. Ide o prvý svetský životopis v stredovekej uhorskej literatúre. Tento text sa stal neskôr súčasťou Budínskej kroniky, Dubnickej kroniky a kroniky Jána z Turca.

Dubnická kronika z roku 1479 zahŕňajúca Kroniku magistra Jána

Literatúra upraviť