Kvintet je hudobné teleso s piatimi členmi, alebo skladba pre päť hlasov.

Vokálne kvintety sú najčastejšie písané pre zoskupenie hlasov soprán, alt, tenor, barytón a bas.

Druhy telies upraviť

Nevokálne hudobné telesá bývajú správnejšie označovaná ako kvinteto.

Dychové kvinteto hrá v zložení flauta, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot. Hoci by sa mohlo zdať, že dychové kvinteto je zložené len z drevených nástrojov, zahŕňa aj lesný roh. Ten je pre svoju vhodnú zvukovú farbu súčasťou ako dychového, tak žesťového kvinteta. Jedným z prvých autorov dychových kvintetov bol český skladateľ Antonín Rejcha (od roku 1811).

Okrem lesného rohu tvoria plechové kvinteto spravidla dve trúbky, pozauna a tuba (možno sa stretnúť aj s obsadením: 3 trúbky, trombón a tuba, alebo 2 trúbky, 2 trombóny a tuba; najbežnejšie však je príklad vyššie uvedený.)

Klavirné kvintety tvorí klavír a sláčikové kvarteto.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kvintet na českej Wikipédii.