Lapidárium (z neskorolat. lapidarium, od lat. lapis – kameň)[1][2] je zbierka kamenných starožitností (plastík a ich zlomkov, architektonických fragmentov z výkopov či poškodených historických stavieb),[3] alebo priestor na úschovu takejto zbierky.[4] Lapidáriá vznikajú pri múzeách alebo pri významných pamiatkach s dlhým stavebným vývojom.[3]

Lapidárium v Prahe
Lapidárium v ČakovciChorvátsku

Lapidáriá

upraviť

Slovensko

upraviť
 • V exteriéri Slanického ostrova umenia, stálej expozície Oravskej galérie prístupnej od 15. mája do 15. septembra, sa nachádza lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.[5]
 • Rímske lapidárium, ktoré je súčasťou Podunajského múzea v Komárne a obsahuje rímske kamenosochárske pamiatky z 1. – 4. storočia po Kr. a kópie najpozoruhodnejších rímskych plastík z rôznych lokalít Slovenska[6]
 • Na prízemí Zvolenského zámku, súčasti Slovenskej národnej galérie, sa nachádza Lapidárium gotického umenia, ktoré zhromažďuje architektonické fragmenty a kamenné články zámku, zámockej kaplnky (14. storočie), transfery nástenných malieb z bývalej fary vo Zvolene (polovica 15. storočia) a kópie najvýznamnejších drevorezieb Majstra Pavla z Levoče[7]
 • Medzi stálymi expozíciami Archeologického múzea v Bratislave (súčasť Slovenského národného múzea) sa nachádza lapidárium obsahujúce kamenné pamiatky z doby rímskejstredoveku doplnené o zrekonštrovanú hrnčiarsku pec z doby laténskej a sklársku pec z obdobia Veľkej Moravy.[8]
 • Lapidárium so zvyškami zničených náhrobných kameňov z bývalého židovského cintorína v Liptovskom Hrádku, vytvorené roku 1995 v rámci projektu Mosty Gesharim[9]

Referencie

upraviť
 1. Rejzek, Jiří (2001), „lapidárium“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 332, ISBN 80-85927-85-3 
 2. Pražák, Josef M.; Novotný, František; Sedláček, Josef (1980), „lapis“, Latinsko-český slovník, (L – Z) (19. vyd.), Praha: Státní pedagogické nakladatelství, str. 13, OCLC 6464899 
 3. a b Blažíček, Oldřich J.; Kropáček, Jiří (1991), „lapidárium“, Slovník pojmu z dějin umění, Praha: Odeon, str. 117, ISBN 978-80-207-0246-3 
 4. Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára, edi. (2011), „lapidárium“, Slovník súčasného slovenského jazyka, H – L, Bratislava: Veda, ISBN 978-80-224-1172-1 
 5. Slanický ostrov umenia - Oravská priehrada, Námestovo, Dolný Kubín: Oravská galéria, c2011, http://www.oravskagaleria.sk/slanicky_ostrov_umenia.html, dost. 2015-02-21 
 6. Bašta VI. - Rímske lapidárium, Komárno: Podunajské múzeum v Komárne, c2015, http://www.muzeumkn.sk/index.php?cat=18&page=article, dost. 2015-02-21 
 7. Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok, Dolný Kubín: Muzeum.SK, c2015, ISSN 1336-4693, http://www.muzeum.sk/?obj=galeria&ix=sngzz, dost. 2015-02-21 
 8. Archeologické múzeum : Lapidárium, Bratislava: Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, c2015, http://www.snm.sk/?archeologicke-muzeum-stale-expozicie&clanok=lapidarium, dost. 2015-02-21 
 9. Kubišová, Ľubica (2012), „Židovský cintorín má smutný osud“, SME, 2012-11-01, http://liptov.sme.sk/c/6583032/zidovsky-cintorin-ma-smutny-osud.html, dost. 2015-02-21