Múzeum židovskej kultúry

Múzeum židovskej kultúry (MŽK) je súčasťou Slovenského národného múzea[1]. Činnosť múzea je zameraná na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. K hlavným aktivitám múzea patrí zbierková, dokumentačná a následná prezentačná činnosť. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy či spomienkové predmety a prezentovať ich širokej verejnosti formou expozícií a výstav. Výsledky sú pozoruhodné a hovoria sami za seba. Pri otvorení múzea predstavovalo zbierku múzea len 5 % vlastných predmetov získaných kúpou, až 95 % predmetov bolo požičaných od rôznych židovských náboženských obcí. Dnes predstavujú pôžičky len 20 kusov z celkového počtu zbierkových predmetov, 50 % sú dary. Sprievodným faktom darcovstva je i predstava darcov, že predmety budú odborne ošetrené a sprístupnené verejnosti. je múzeum zamerané na „vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku“. Múzeum vlastní vyše 5200 exemplárov historických predmetov.[2] Riaditeľ MŽK je prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.[3]

Múzeum židovskej kultúry
Bratislava Zidovska ulica.jpg

OdvetvieMúzeum
SídloŽidovská ulica 17, 811 01 Bratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedeniePavol Mešťan
(riaditeľ)
Územný rozsahSlovensko
Webová stránkahttp://www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-uvodna-stranka
Sídlo múzea v bývalej Žigraiovej kúrii

HistóriaUpraviť

Múzeum židovskej kultúry sa začalo formovať na pôde Historického múzea SNM ako Oddelenie židovskej kultúry. Samostatným špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou sa stalo v roku 1994.[4]

ExpozícieUpraviť

 • Expozícia židovskej kultúry na Slovensku v priestoroch Zsigrayovej kúrie na Židovskej 17 v Bratislave[5]
 • Stála expozícia Barkányho zbierka judaík v Prešovskej synagóge[6]
 • Synagóga v Nitre.[7] V ženskej galérii je expozícia venovaná osudom Židov na Slovensku.[8]
 • V príprave je Múzeum holokaustu Sereď.[9] Nachádzať sa má v bývalom procovnom a koncentračnom tábor v Seredi.[10] Podľa Martina Korčoka, zástupcu riaditeľa MŽK povereného vedením projektu, je otvorenie múzea plánované na druhú polovicu roka 2015

VzdelávanieUpraviť

Kolobeh života veriacich židov – výchova k tolerancii 

určené pre druhý stupeň ZŠ a SŠ  dĺžka programu: 60 - 90 min.  optimálny počet osôb v skupine: max. 30 

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti, náboženská výchova.  Cieľom prehliadky expozície spojenej s lektorským výkladom je žiakom ZŠ a študentom SŠ, čo najvernejšie priblížiť život ortodoxnej židovskej rodiny a oboznámiť ich s tradíciami, náboženskými obradmi a sviatkami životného cyklu ako sú obriezka, bar micva a bat micva, ako aj obrady spojené so svadbou a úmrtím. Múzeum sa tak stáva miestom, kde žiaci, ale aj učitelia dopĺňajú a prehlbujú získané vedomosti o židovskej kultúre a náboženstve.

Riešenie „židovskej otázky“ na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 
určené pre druhý stupeň  ZŠ a SŠ  dĺžka programu: 60 - 90 min.  optimálny počet osôb v skupine: max. 30

Nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti. 

Vzdelávanie o holokauste je súčasťou vyučovacieho predmetu Dejepis a preto hovoriť o holokauste a učiť o ňom je spôsob, ako sa s touto tragickou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmyselnosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti. Problematika riešenia tzv. "židovskej otázky" je študentom počas návštevy expozície citlivo priblížená, pričom sa berie do úvahy vek a zameranie študentov škôl.

Vhodným doplnením vyučovacích hodín najmä pre študentov SŠ a gymnázií je spojenie prednášky a premietania krátkych 10 minútových filmov  s výpoveďami preživších. Prostredníctvom svedectiev môžu  študenti i učitelia spoznávať židovskú históriu a osobné príbehy.

Dĺžku a čas lektorských výkladov a vzdelávacích programov je možné prispôsobiť požiadavkám jednotlivých skupín.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÉ ŠKOLY:
Čo všetko sme videli v múzeu   dĺžka programu: 45 min.  počet osôb v skupine: max. 20

Deti spolu s pedagogickým dozorom prejdú priestormi múzea, kde sa hravou formou dozvedia o židovských sviatkoch, zvykoch a tradíciách. Úlohou je zapamätať si čo najviac predmetov, ktoré sú v múzeu vystavené. Deti následne kreslia na hárky papiera v malej triede zriadenej v múzeu všetko, čo si z prehliadky a hry zapamätali.

Informácie o rezervácii programov  Vzdelávací program je potrebné si objednať minimálne v dvojtýždňovom časovom predstihu.

ReferencieUpraviť

 1. O múzeu [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 2. Charakteristika [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 3. Kontakty [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 4. Kontakty [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 5. Expozícia židovskej kultúry na Slovensku [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 6. Synagóga v Prešove [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 7. Nitranska synagóga [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 8. Osud slovenských židov [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 9. Sídlo a ďalšie objekty múzea [online]. Bratislava : Slovenské národné múzeum, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.
 10. Pracovný a koncentračný tábor Židov v Seredi [online]. Bratislava : Edah, [cit. 2013-10-20]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°08′39″S 17°06′13″V / 48,14415°S 17,103631°V / 48.14415; 17.103631