Martin Lauček (pôvodne sa volal Gallik; iné používané varianty jeho nového mena boli Lautsek, Louček, Lúček, Laucsek) (* 12. máj 1732, Martin – † 9. február 1802, Skalica) bol slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ, otec poetky Rebeky Leškovej, zberateľky ľudovej poézie Zuzany Šafárikovej, a starý otec slovenského spisovateľa, zberateľa a prekladateľa Imricha Laučeka.

Martin Lauček
slovenský evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a prekladateľ
Narodenie12. máj 1732
Martin, Slovensko
Úmrtie9. február 1802 (69 rokov)
Skalica, Slovensko

Životopis

upraviť

Narodil sa v rodine richtára a notára Jána Laučeka a jeho manželky Evy, rodenej Lednickej. Vzdelanie získaval v Necpaloch, Bratislave, Sárospataku a Kežmarku. Od roku 1754 pôsobil ako kantor v Brzotíne, od roku 1756 bol evanjelickým farárom v Kunovej Teplici, od roku 1761 pôsobil vo Vyšnej Slanej a od roku 1783 v Skalici.

Venoval sa prevažne písaniu náboženskej literatúry, no v jeho rukopisnej pozostalosti sa zachoval i obsiahly zväzok životopisov cirkevných dejateľov. Jeho modlitebná knižka obsahuje 61 jeho vlastných modlitieb a 65 piesní, z ktorých sú 3 vlastné a ostatné preložené z nemčiny, maďarčiny, alebo ide o prispôsobené staršie piesne, ktoré boli určené najmä baníkom, hutníkom a hámorským robotníkom. Vo svojej pozostalosti zanechal v rukopisoch 4 zväzky kázní a tzv. Collectanea, ktoré tvorí 22 zväzkov rukopisného materiálu (čo je asi 10 000 strán), obsahujúcich históriu jednotlivých evanjelických seniorátov a zborov, životopisy cirkevných dejateľov, opisy dokumentov, vlastnú i cudziu korešpondenciu, výpisy z kníh, vlastné poznámky a popisy zvykov pri svadbe a pohrebe a iné. Mimo to tiež vydal Šmáralov katechizmus a vďaka jeho usilovnej odpisovateľskej práci sa zachoval aj dnešný sarvašský exemplár Rezikovsko-Matthaedisovskej Gymnaziologie. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladom do maďarčiny (a naopak), písal však tiež v nemčine a taktiež z nej i prekladal.

  • 1774 – Vypsání života výborně učeného a slavného muže Gottharda, dobšinského a levočského někdy rektora
  • 1776 – Výklad na některé články víry
  • 1776 – Zlatá báně… , modlitebná knižka
  • 1783 – Písně náboženské při nejprvších službách božích v svobodném a královksém měste Skalici
  • 1783 – Slzy učedlníků…
  • 1787 – Az első keresztényeknek ama tíz főüldöztetésekről szólló história…
  • 1791 – Slovárně, aneb konkordance biblická, biblický slovník
  • 1797 – Radostné prozpěvování na skále spasení…
  • 1797 – Kratičké rozebrání pěti artikulů…
  • 1798 – Centuria diplomatum et epistolarum Thurzonianarum…

Dielo v elektronickej podobe

upraviť