Mesto Františka Jozefa

Mesto Františka Jozefa (nem. Franz Josef-Stadt, maď. Ferencz József-város), resp. od roku 1920 Dunajská štvrť, bol v rokoch 18481930 obvod/okres Bratislavy, ktorý sa rozkladal medzi Starým Mestom, Ferdinandovým mestom a Novým Mestom na severe, Dunajom na juhu a zhruba dnešným prístavom na východe. Od Mesta Márie Terézie ho oddeľovala juhozápadná časť Rybného námestia.

Grösslingová ulica
Štúrova-Tallerova ulica
Tobrucká ulica
Dunajská ulica
Gorkého ulica

Hranicu so Starým Mestom tvorí Hviezdoslavovo námestie (Kossuth Lajos-Platz, Kossuth Lajos-tér), južná zástavba Gorkého ulice (Andrássy Gyula-Gasse, Andrássy Gyula-utca) a juhovýchodná časť Námestia SNP (Markt-Platz, Vásár tér).

Hranicu s Ferdinandovým mestom tvorí východná časť Špitálskej ulice, hranicu s Novým Mestom zase južná časť Ulice 29. augusta (Pray-Gasse, Pray-utca) a Špitálskej ulice, časť Poľnej ulice (Feld-Gasse, Mező-utca) po Karadžičovu ulicu (Zsigmond-Gasse, Zsigmond-utca), časť Karadžičovej ulice po Mlynské nivy a južná časť Mlynských nív po Votrubovu ulicu (Petőcz György-Gasse, Petőcz György-utca) a všetko, čo hraničí s Dunajom.

Ulice a námestia upraviť

Zdroje upraviť

  • Tivadar Ortvay: Ulice a námestia Bratislavy – Mesto Františka Jozefa, Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2006, ISBN 80-88912-78-4