Milan Marčok

slovenský politik

Milan Marčok (* 5. marec 1939, Zámostie) je slovenský vysokoškolský pedagóg a regionálny politik.

Milan Marčok
slovenský vysokoškolský pedagóg a regionálny politik
Narodenie5. marec 1939 (85 rokov)
Zámostie, Slovensko

Profesionálna kariéra upraviť

V roku 1960 absolvoval Fakultu prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a začal pracovať na stredná všeobecnovzdelávacej škole vo Zvolene ako stredoškolský profesor. V roku 1967 sa stal odborným asistentom na Katedre matematiky a fyziky Drevárskej fakulty VŠLD vo Zvolene. V roku 1978 ukončil vedeckú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV Bratislava a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1980 pôsobil ako docent na Katedre matematiky a fyziky Drevárskej fakulty VŠLD vo Zvolene, v roku1989 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť doktora vied na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. V tom istom roku bol menovaný profesorom aplikovanej fyziky, vykonával funkcie vedúceho katedry, prodekana fakulty a prorektora univerzity. V období 1995 – 2001 pôsobil ako rektor Technickej univerzity vo Zvolene.[1]

Je ženatý a má dve deti.

Regionálna politika upraviť

V rokoch 2001 – 2005 bol predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja zvolený za koalíciu HZDS, SMER. V nasledujúcich voľbách nekandidoval.

Referencie upraviť

  1. Nový rektor Technickej univerzity vo Zvolene [online]. drevmag.com, 2012-04-18, [cit. 2013-11-27]. Dostupné online. Archivované 2013-12-03 z originálu.