Motorový chladič (kvapalinové chladenie)

výmenník tepla kvapalinou chladených piestových spaľovacích motorov

Motorový chladič alebo aj chladič chladiacej kvapaliny je súčasť chladiaceho systému kvapalinového chladenia spaľovacích motorov s vnútorným spaľovaním. Používa sa hlavne v automobiloch, ale aj v lietadlách s piestovými motormi, rušňoch, motocykloch a ostatných podobných prípadoch. Motorový chladič je výmenník tepla typu kvapalina-vzduch. Chladič umožňuje čo najefektívnejšie ochladzovanie chladiacej kvapaliny vzduchom prúdiacim cez chladič. Výmena tepla prebieha v chladiacej mreži chladiča. Ochladená kvapalina sa vracia do bloku motora, kde sa zahreje a vracia sa späť do chladiča. Chladič býva najčastejšie vyrobený z hliníka. Súčasťou chladiča býva aj ventilátor, ktorý cez neho ženie vzduch.

Klasický automobilový chladič

Podobne konštruované chladiče sa používajú aj na chladenie motorového oleja (olejový chladič) a na medzichladenie stlačeného vzduchu (medzichladič), preto môže mať vozidlo aj niekoľko rôznych chladičov.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť