Online žurnalistika

Online žurnalistika je pojem označujúci publikovanie žurnalistických textov, obrázkov a iných médií na internetovej sieti. Tento spôsob publikovania prevzal všetky publistické žánre a časť terminológie z klasickej žurnalistiky.

Online žurnalistika sa delí na dve základné sféry:

  • profesionálne spravodajstvo – spravodajské portály
  • občianska žurnalistika – weblogy

Prostriedky Online-žurnalistiky upraviť

  • online vydania denníkov a časopisov,
  • weblogy s vlastnými fórami
  • krátke správy na Twitteri
  • linkovacie služby

Nástroje propagácie online žurnalistiky upraviť

Základné pojmy upraviť

Web upraviť

Web je celosvetová internetová sieť – www (world wide web) spájajúca rozličné lokálne siete do jedného celku na základe jednotného internetového protokolu. Obsahuje textové, obrazové, filmové a zvukové databázy.

Online upraviť

Výraz online označuje stav zapojenia technického zariadenia a média, v tomto prípade zapojenia do internetovej siete.[1]

Blog upraviť

Blog[2] (weblog) je spôsob publikovania príspevku na internete, ktorého autorom je obvykle jedna osoba. Tvorba blogového článku sa uskutočňuje prostredníctvom textového editora v kóde html, xhtml, atď. Blog môže byť aj kolaboratívny s viacerými autormi. Možnosť písať si vlastný blog poskytuje množstvo poskytovateľov po celej sieti. Na Slovensku vznikol prvý blogovací systém na www.Blog.sk a v Česku Blog.cz.

Blog je poňatý ako verejný osobný denník autora, je tvorený ako subjektívna výpoveď, kritika, svojský pohľad na deje a veci okolo tvorcu. Témou, štýlom a formou sú to voľné textové príspevky dopĺňané audio a video zložkami. Blogový článok je hypertextový súbor (hypertext), ktorý poskytuje podstatne širšiu informačnú kapacitu ako klasický žurnalistický text. Blog možno prepojiť linkovaním jeho častí s ďalšími internetovými adresami, ktoré sú vnorené do primárneho textu a tým vytvoriť celý komplex zdrojov vedomostí súvisiacich s danou témou článku.

Podstatnou podmienkou slobodnej tvorby blogera je sloboda slova vyplývajúca z ústavy štátu, kde má jeho doména či portál domicil. V takomto prostredí si blogeri píšu podľa vlastnej vôle a talentu, majú možnosť sa sociálne uplatňovať a združovať, informovať ostatných, komunikovať s nimi a pod. Blogy sú v prevažnej miere bezplatné služby na internete. Možno si vytvoriť blog aj na vlastnej doméne, ktorá už nebýva bezplatná.

Online novinový článok upraviť

Je to príspevok do aktuálneho vydania majúci formát klasických novinových žánrov. Obvykle neobsahuje linky na iné súbory, keďže text sa tlačí aj v papierovom vydaní. Najnovšie sa online žurnalistické príspevky, ktoré majú povolenú svoju diskusiu, uverejňujú i so súvisiacimi externými odkazmi či referenciami o danej téme na konci. Majú tiež tendenciu sa skracovať, čo súvisí s marketingovými podmienkami internetu. Online žurnalistika poskytuje rýchle informácie čitateľovi, ktorý šetrí časom a očakáva kratší informačne nasýtený text. Tento žáner je však vo vývoji a objavujú sa aj dlhšie texty.

Internetové fórum upraviť

Fórum je miesto na internete, kde jeho užívatelia – novinári, blogeri a čitatelia – diskutujú o rôznych témach. Fórum špecializované na debaty bez publikovania východiskových textov býva štrukturované podľa tém.

Spravodajský portál upraviť

Je to systém s internetovou adresou, ktorý poskytuje veľkému počtu užívateľov profesionálne spravodajské online-služby pod určitou vydavateľskou značkou. Veľké portály vlastnia celý komplex služieb: spravodajstvo, e-shop, inzercia, súťaže, vzdelávanie, personálne a realitné agentúry.

Twitter upraviť

Krátka správa v rozsahu jednej vety a 140 znakov na službe Twitter. Tematicky aj obsahovo neobmedzená. Používajú ju firmy, veľké portály, blogeri a iní užívatelia webu. Možno ju porovnať s notickou v papierovom vydaní.

Linkovacie služby upraviť

Sú to portály, ktoré zoskupujú na základe stanovených pravidiel odkazy na adresy na internete. Ide spravidla o najzaujímavejšie či najlepšie články, ktoré vyberajú registrovaní členovia.

Nástroje online-žurnalistiky upraviť

Bloger potrebuje ku svojej aktivite znalosť jazyka, písania na klávesnici, znalosť používania počítača a softvérov na dobrej úrovni, schopnosť editovať svoje fotografie vo foto-editoroch a grafických editoroch, vedieť prenášať údaje z diktafónu, fotoaparátu a kamery za pomoci rôznych nosičov údajov do svojho počítača a vkladať ich do svojich textov. Ďalším nástrojom blogera je jeho vzdelanie, vedomosti technické a literárne a základy žurnalistiky. Toto je blogerské minimum. Rozvinutá úroveň blogovania zahŕňa aj schopnosť napísať príspevok v kóde html a vytvoriť si vlastnú stránku – weblog na samostatnej doméne.

Profesionálny novinár potrebuje vedieť všetko to isté čo bloger a mať aj diplom z fakulty žurnalistiky. Obsah jeho článkov podlieha zámeru vydavateľa.

Ciele online-žurnalistiky upraviť

Tvorca väčšieho portálu aj bloger uskutočňujú svoje vlastné publikačné zámery tak, aby informovali, komentovali, kritizovali, tvorili audiovizuálne a textové diela za účelom poskytovania zábavy, poučenia a podpory šírenia užitočných informácií. Všetko to činia tak, aby zároveň dodržiavali autorský zákon a rešpektovali autorské práva. Zároveň ich činnosť podlieha i ďalším obvyklým platným zákonom v občianskom zákonníku.

Výhody online-žurnalistiky upraviť

Pre veľké vydavateľstvá znamená online portál rýchle a pružné prinášanie správ bez nákladného tlačenia papierových novín, ktoré sa obvykle pomalšie dostávajú k čitateľovi než internetové spravodajstvo. Pre blogera bezodplatné aj platené realizovanie svojich schopností, príležitosť publikovať svoje názory, zoznamovať sa a združovať do profesných a hobbystických zoskupení. Blogovanie môže poskytnúť aj finančný profit, ak si na vlastnej doméne bloger umiestňuje reklamu.

Referencie upraviť

  1. Filit-definícia
  2. Webové definície

Externé odkazy upraviť