Oreopitekovité (Oreopithecidae) sú vyhynutá čeľaď hominoidovcov.

Oreopitekovité
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Oreopithecidae
Schwalbe, 1915
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Vývoj upraviť

Oddelili sa od základného kmeňa hominoidovcov (najneskôr) pred 18 – 20 mil. rokov (Nyanzapithecus vancouveringi). Cez ostrovy mora Tethys (predchodca Stredozemného mora) sa oreopitekovité niekedy medzi 14 – 10 mil. rokov dostali z Afriky na južné pobrežia Európy (Oreopithecus bambolii), kde žili na stromoch v močaristých pralesoch, po ústupe miocénnych pralesov však vyhynuli.

Miesta nálezov upraviť

Prvým nálezom bola sánka druhu Oreopithecus bambolii z roku 1872 v uhoľnej bani v Toskánsku na Monte Bamboli. Na východoafrickom území sa v 70. – 80. rokoch našli nálezy oreopitekovitých na ostrovných lokalitách Maboko a Rusinga a na ďalších kenských lokalitách Fort Ternan a Kapsibor. Vroku 1997 bol oznámený nález nového druhu Nyanzapithecus harrisoni na kenskej lokalite Nachola.

Charakteristika upraviť

  • výška: 120 cm, hmostnosť: max. 30 kg
  • hominoidným typom postkraniálneho skeletu a ultraštruktúrou zubnej skloviny sa podobajú dnešným hominoidovcom
  • atypickým tvarom zubov -malý druhý rezák, predĺžené koruny stoličiek a pod. sa podobajú mačiakoidovcom
  • krátky a široký chrup a dlhé horné končatiny
  • lebka s malou kapacitou (max. 200 cm³), krátkou kolmou tvárou a veľkými nadočnicovými oblúkmi

Klasifikácia a členenie upraviť

Pokiaľ ide vyššiu klasifikáciu, ich zaradenie sa rôzni. V minulosti ich považovali za „uhoľných ľudí“, neskôr ich zaraďovali pod fosílne ľudoopice alebo medzi mačiakoidovce. Aj dnes sú zaraďované napr. medzi parapitekovce (Parapithecoidea).

Členenie: