Osvietenská filozofia

Osvietenská filozofia je súbor filozofických názorov a postojov, ktoré zaujímali predstavitelia osvietenstva, ktorého zárodky siahajú do 16. storočia (v Anglicku) a ktorý sa počnúc 17. storočím začal prudko rozvíjať najprv vo Francúzsku, odkiaľ sa postupne rozšíril do Nemecka, Ameriky a ďalších krajín.

Dejiny západnej filozofie
Západná filozofia
Podľa éry
Predsokratovská filoz. • Staroveká filoz.
Stredoveká filoz. • Renesančná filoz.
Novoveká filoz.  • Súčasná filozofia

Podľa storočia
Filozofia 17. stor. • Filozofia 18. stor.
Filozofia 19. stor.  • Filozofia 20. stor.
Pozri aj
z  d  u

Osvietenská filozofia bojovala proti metafyzike a zastávala buď materialistické alebo deistické pozície, podporovala každý druh racionalizmu. Snažila sa opierať o výsledky prírodných vied.

Pri reflexii dejín pracovala s predstavou pokroku. V eticko-pedagogickej oblasti presadzovala a zdôvodňovala humanitné ideály.

Predstavitelia

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.