Humanizmus (ľudomilnosť)

Humanizmus je filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom, a ktoré spravidla odmieta náboženstvo a zdôrazňuje racionalizmus. Je to aktívny prístup k životu sústreďujúci sa na ľudské riešenia pre ľudské otázky cez racionálne argumenty bez utiekania sa k bohu, bohom, svätým textom alebo náboženskej viere.

Definícia podľa filitu: filozoficko-etické stanovisko, ktorým sa ústredné miesto prisudzuje človeku, jeho blahu, potrebám a záujmom… Humanizmus je orientácia na hodnotu človeka, jeho práva na šťastie, slobodu, osobný rozvoj a uplatnenie; širšie láska k človeku.

Nasleduje niekoľko definícií humanizmu z anglických slovníkov:

"...hľadanie, bez náboženstva, toho najlepšieho v ľuďoch a pre ľudí." (Chambers Pocket Dictionary)

"... doktrína, postoj alebo spôsob života, zameraný na ľudské záujmy a hodnoty, predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta vieru v nadprirodzeno a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu." (Merriam Webster Dictionary)

"...nenáboženská filozofia, založená na liberálnych ľudských hodnotách." (Little Oxford Dictionary)

"... obracanie sa na rozum, a nie na zjavenie či náboženskú autoritu, ako prostriedok poznávania prírodného sveta a osudu človeka, ako aj vytvorenia základov morálnosti. Humanistická etika sa odlišuje tým, že cieľ morálnej akcie vidí skôr v blahu ľudstva ako v naplnení božej vôle." (Oxford Companion to Philosophy)

"...odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva vlastným úsilím." (Collins Concise Dictionary)

"...to, čo je charakteristicky ľudské a nie nadprirodzené, čo patrí človeku a nie vonkajšej prírode, čo pozdvihuje človeka na vrchol jeho výšok alebo mu ako človeku dáva najväčšie uspokojenie." (Encyclopedia of the Social Sciences)

"...je to morálne zameraný štýl intelektuálneho ateizmu, ku ktorému sa hlásia ľudia na celom Západe." (Oxford Companion to the Mind)

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť

Externé odkazy Upraviť

  • Kurtz, Paul: Humanistické zásady. Zakázané ovocie – Etika humanizmu, 1998, edícia K teórii a praxi humanistickej výchovy, Vydavateľstvo Rastislav Škoda. Z anglického originálu Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism, 1988, ISBN 80–967906–5–X.