Ovca

(Presmerované z Ovce)

Ovca môže byť:

 • v zoológii:
  • ako rod(y)[1][2][3][4][5][6]:
   • slovenský názov rodu Ovis (ako konkrétne rodové meno sa však spravidla ako ovca neoznačujú zástupcovia tohto rodu označovaní (aj) ako muflón a niekedy ani zástupcovia označovaní (aj) ako argali a urial), pozri ovca (Ovis) (a muflón, urial, argali)
   • slovenský názov rodov Ovis (s vyššie uvedenými prípadnými výnimkami) a Pseudois (iný názov: nahur) a prípadne aj rodu Ammotragus (iný názov: paovca), pozri ovca (Ovis), nahur a paovca
  • samica rodu Ovis[7][8] (prípadne aj rodu Pseudois a Ammotragus), pozri najmä pod ovca (Ovis)
  • ľudovo alebo staršie: ovca domáca (Ovis aries)[9][10][11][12]
  • príslušník taxónu ovce (pozri nižšie)
 • prenesene[11][10][13]:
  • človek zverený niečiemu vedeniu či niečej starostlivosti, najmä príslušník (kresťanskej) cirkvi, pozri napr. veriaci
  • nesamostatný (najmä samostatne neuvažujúci[7]), od niekoho závislý človek, pozri nesamostatnosť, závislosť
  • mierny, trpezlivý, pokorný človek, pozri miernosť, pokora, trpezlivosť

Ovce môže byť:

 • množné číslo slova ovca (pozri vyššie)
 • v zoológii v niektorých systémoch:
  • staršie: podčeľaď Ovinae [staršie aj: Ovina] (t.j. taxón najčastejšie definovaný takto: (a) len rod Ovis, alebo (b) rody Ovis, Pseudois a Ammotragus, alebo (c) ako bod b plus kozy (uvedené sú tu len recentné taxóny)), občas (najmä v uvedenom význame a) uvádzaná ako čeľaď Ovidae[5][4][14][15][16][17][18][19], pozri ovce (podčeľaď)
  • tribus Ovini (t.j. taxón tvorený rodmi Ovis a Budorcas (Budorcas je po slovensky takin))[20], pozri ovca (Ovis) a takin
  • zastarano: divízia Ovini (pozostáva z podčeľadí Euceratherinae, Ovibovinae a Ovinae)[21][22]

Pozri aj

upraviť
 1. ovca. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 519.
 2. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. 1. vyd. Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 83 – 84.
 3. Zviera. Bratislava : Ikar, 2002. 623 s. ISBN 80-551-0375-5. S. 256.
 4. a b STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. 592 s. S. 568.
 5. a b Svet živočíšnej ríše : ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 333 – 335.
 6. GAISLER, Jiří. Atlas savců České a Slovenské republiky. Ilustrácie Jan Dungel. Vyd. 1. Praha : Academia, 2002. 150 s. ISBN 80-200-1026-2. S. 138.
 7. a b ovca. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 454.
 8. REICHHOLF, Josef. Cicavce. Preklad Peter Ľupták; ilustrácie Fritz Wendler. Bratislava : Ikar, 1996. 278 s. ISBN 80-7118-236-2. S. 242.
 9. ovca. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 679 – 680.
 10. a b ovca. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 631.
 11. a b ovce. In: Slovník spisovného jazyka českého [1]
 12. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Musaica). [s.l.] : Slovenské pedagogické nakl., 1967. 236 s. S. 33.
 13. MATÚŠ Z LAZOV. Ľudia ako ovce, ovce ako ľudia [online]. noveslovo.sk, 2012-11-01, [cit. 2020-03-07]. Dostupné online.
 14. CONSIDINE, Douglas M.; CONSIDINE, Glenn D.. Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 1995 (2013). 3524 s. ISBN 978-1-4757-6918-0. S. 242.
 15. GILL, Theodore. Arrangement of the Families of Mammals with Analytical Tables Prepared for the Smithsonian Institution by Theodore Gill. [s.l.] : Smithsonian Institution, 1874. 98 s. S. 79.
 16. Scripta medica. [s.l.] : [s.n.], 1985. 616 s. Dostupné online. S. 122.
 17. ovce. In: Příruční slovník jazyka českého [2]
 18. GRUBB, P. Review of Family-Group Names of Living Bovids. In: Journal of Mammalogy, Volume 82, Issue 2, May 2001, Pages 374–388 [3]
 19. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 9. Leipzig 1907, S. 564-565.[4]
 20. International Archaeological Reports since 1974 [online]. barpublishing.com, [cit. 2020-03-07]. Dostupné online.
 21. The Proceedings of the Iowa Academy of Science. [s.l.] : Iowa Academy of Science, 1956. 768 s. S. 451-452.
 22. C.L. Camp, D.N. Taylor, and S.P. Welles. Bibliography of Fossil Vertebrates 1934-1938. [s.l.] : Geological Society of America. 674 s. ISBN 978-0-8137-2042-5. S. 579.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.