Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave. O jej založenie v roku 2004 ako Bratislavskej vysokej škole práva sa zaslúžil hlavne jej spoluzakladateľ a spolumajiteľ Ján Čarnogurský. Škola postupne rozširovala počet fakúlt a od roku 2010 zmenila svoj názov na Paneurópska vysoká škola.

Paneurópska vysoká škola
PEVŠ Bratislava.JPG
Iné názvy
Pôvodný názovBratislavská vysoká škola práva
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
Typsúkromná vysoká škola
Rok otvorenia2004
Vedenie
Rektorprof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD.
KvestorIng. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
RiaditeľRNDr. Michal Mutňanský
Štatistické údaje
Počet fakúlt5
Počet študentov2811
Kontaktné údaje
AdresaTomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovensko
Telefón+421 904 459 000
Oficiálny webhttp://www.paneurouni.com/

Pôsobenie a vedenieUpraviť

PEVŠ pôsobí ako vysoká škola s reputáciou dynamicky sa rozvíjajúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s ambíciou stať sa centrom moderného vzdelávania a výskumu. Samotné motto “vzdelanie bez hraníc” svojho času vystihlo podstatu ubrať sa novými cestami vysokoškolského vzdelávania a prinášať na prax zamerané vzdelanie, na ktorom bude participovať akademický zbor z mnohých krajín, pri zvýraznení ďalších aspektov medzinárodného rozmeru vzdelávania. PEVŠ má priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov. Paneurópska vysoká škola má v súčasnosti akreditovaných viac ako 40 študijných programov.

Rektorom je od 15. marca 2017 prof. Juraj Stern.[1][2] Jeho predchodcom bol dva volebné obdobia prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.[2]

FakultyUpraviť

V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách:

 • Fakulta práva
 • Fakulta ekonómie a podnikania
 • Fakulta psychológie
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta masmédií

DejinyUpraviť

Vyučovanie na Bratislavskej vysokej škole práva začalo v roku 2004, kedy ako prvá súkromná vysoká škola právnického zamerania na Slovensku prijala na svoju Fakultu práva prvých študentov. V roku 2005 bola otvorená Fakulta ekonómie a podnikania, ako ďalšie vznikli Fakulta masmédií vznikla v 2007 a Fakulta informatiky v roku 2009. Najmladšou fakultou školy je Fakulta psychológie, ktorá vznikla v roku 2011. Od roku 2010 sa škola nazýva Paneurópskou vysokou školou, podľa konceptu paneuropanizmu, ktorý v roku 1923 prezentoval Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972).

V januári 2015 bolo oznámené, že školu preberie český holding patriaci Miroslavovi Kurkovi. Koncom roka 2014 zo školy odišiel Ján Čarnogurský, škola patrila Rusom. Finančné problémy mala mať od roku 2013.[3]

 • Fakulta práva (r. 2004) má v porovnaní s ostatnými právnickými fakultami na Slovensku konkurenčnú výhodu v orientácii na medzinárodné a európske právo, ktorého význam stále rastie.
 • Fakulta ekonómie a podnikania (r. 2005) pripravuje poslucháčov na úspešné uplatnenie sa v globálnom ekonomickom prostredí. Vychádza z trendov rozvoja ekonomiky na Slovensku a vo svete. Štúdium na fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi – ekonómami zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Ruska i iných krajín.
 • Fakulta masmédií (r. 2007) škola rozšírila vzdelávanie v odbore masmediálne štúdiá. Zárukou moderného vzdelania v atraktívnych oblastiach masmediálnej komunikácie a žurnalistiky je kombinácia významných osobností – skúsených pedagógov a teoretikov s elitnými odborníkmi z praxe (novinári, manažéri z reklamných a PR agentúr, dizajnéri). Praktická výučba predmetov prebieha v Mediálnom centre, ktoré patrí medzi najlepšie vybavené vysokoškolské centrá pre audiovizuálnu,fotografickú a rozhlasovú tvorbu na Slovensku.
 • Fakulta informatiky (r. 2009) vznikla ako flexibilná reakcia na dynamický vývoj v oblasti informačných technológií. Je jedinou súkromnou fakultou na Slovensku so zameraním na aplikovanú informatiku a vďaka spolupráci s významnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti IT i napojením na reálny biznis.
 • Fakulta psychológie (r. 2011) je najmladšou fakultou. Je prvou a jedinou samostatnou fakultou psychológie na Slovensku. Štúdium sa zameriava na pracovnú a školskú psychológiu, ale tiež na sociálnu a poradenskú. Fakulta pripravuje študentov na nové európske a svetové prostredie tak, aby boli pripravení uplatniť sa v nových podmienkach a byť kompetentnými po stránke odbornej aj jazykovej.

Študijné programyUpraviť

V marci 2016 obhájila komplexnú akreditáciu na študijné programy na Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií a na Fakulte psychológie v 3 stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský) a na Fakulte informatiky obhájila komplexnú akreditáciu na prvé 2 stupne (bakalársky a magisterský). Zároveň bol akreditovaný aj nový študijný program Psychológia. Škola ponúka aj celoživotné vzdelávanie na univerzite tretieho veku na fakulte práva a psychológie. Na 5 fakultách má PEVŠ 21 akreditovaných študijných programov vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme.

 • Fakulta práva
  • Právo (Bc.)
  • Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) - SJ, bilingválne, AJ
  • Právo (Mgr.)
  • Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Mgr.) - SJ, bilingválne, AJ
  • Teória a dejiny štátu a práva, Medzinárodné právo, Občianske právo (PhD.)
  • Ústavné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné a európske právo, Obchodné právo, Občianske právo (JUDr.)
 • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Ekonomika a manažment podnikania (Bc.)
  • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania (Ing.)
  • Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania (PhD.)
 • Fakulta masmédií
  • Mediálna komunikácia (Bc.)
  • Dizajn médií (Bc.)
  • Masmediálna a marketingová komunikácia (Mgr.)
  • Masmediálne štúdiá (PhD.)
  • Masmediálne štúdiá (PhDr.)
 • Fakulta informatiky
  • Aplikovaná informatika (Bc.)
  • Aplikovaná informatika (Mgr.)
  • Aplikovaná informatika (RNDr.)
 • Fakulta psychológie
  • Psychológia (Bc.)
  • Psychológia (Mgr.)
  • Školská a pracovná psychológia (Mgr.)
  • Psychológia (PhD.)
  • Školská psychológia (PhDr.)

Štyri fakulty PEVŠ (okrem fakulty ekonómie a podnikania) majú oprávnenie uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác. Po ich úspešnom vykonaní príslušná fakulta PEVŠ disponuje právom udeľovať akademický titul. Fakulta práva: doktor práv (v skratke JUDr.), Fakulta masmédií a Fakulta psychológie: doktor filozofie (v skratke PhDr.) a Fakulta informatiky: doktor prírodných vied (v skratke RNDr.).

Medzinárodná spoluprácaUpraviť

PEVŠ podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Od svojho vzniku spolupracuje s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Je členom 4 svetových zoskupení univerzít, má partnerstvá v rámci programu Erasmus+ a s ďalšími 60 partnerskými univerzitami v krajinách EÚ a ďalšími 24 inštitúciami mimo Európy. Okrem domácich odborníkov prednáša na fakultách aj vysoké percento zahraničných pedagógov najmä z Česka, Rakúska, Ruska, z USA a Hong Kongu.

Mimoškolská činnosť a oceneniaUpraviť

PEVŠ venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy aktívne pôsobí Študentský klub a Univerzitný hokejový tím Paneuropa Kings. V roku 2013 škola otvorila vo svojich priestoroch Galériu významného slovenského fotografa K. Kállaya a Galériu výtvarného umenia Silencium. PEVŠ realizuje aj tematické prednášky na stredných školách, podporuje užitočné projekty svojich študentov a absolventov, ako napríklad online poradňu IPčko a počas akademického roka množstvo odborných konferencií a seminárov. V akademickom roku 2014/2015 začalo vysielať školské rádio a od roku 2011 vydávajú študenti vysokoškolský časopis Like.

Študenti a škola získali viacero významných ocenení doma i vo svete za svoje projekty:

 • rok 2012 – študenti fakulty práva získali najvyššie ocenenie v mediácii a 3. miesto v celkovom hodnotení na simulovanej obchodnej arbitráži v City Univerzity of Hongkong
 • rok 2012 – študent fakulty práva získal Cenu Hospodárskych novín v súťaži Študentská osobnosť roka
 • rok 2012 – študenti fakulty masmédií získavajú 1. miesto v kategórii Umenie a šoubiznis a 3. miesto v kategórii Šport v prestížnej fotografickej súťaži Slovak Press Photo
 • rok 2013 – študenti fakulty práva získali najvyššie ocenenie v mediácii a 3. miesto ako najlepší rečníci a v arbitráži na simulovanej obchodnej arbitráži v City Univerzity of Hongkong
 • rok 2013 – študenti fakulty informatiky zvíťazili v súťaži Starfit s projektom bezpilotného lietadla
 • rok 2013 – 2. miesto v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero v kategórii Vysokoškolské časopisy za časopis Like
 • rok 2014 – 1. miesto v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero v kategórii Vysokoškolské časopisy za časopis Like
 • rok 2014 – študenti fakulty práva získali najvyššie ocenenie v súťaži Frankfurt Investment Arbitration Moot Court pre najlepší tím strednej a východnej Európy.
 • rok 2015 – 1. miesto v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero v kategórii Vysokoškolské časopisy za časopis Like[4]

ReferencieUpraviť

 1. Prezident vymenoval dvoch rektorov vysokých škôl [online]. Kancelária prezidenta SR, 2017-03-15, [cit. 2017-03-16]. Dostupné online.
 2. a b Andrej Kiska vymenoval nášho nového rektora, je ním uznávaný profesor Stern [online]. Paneurópska vysoká škola, 2017-03-16, [cit. 2017-03-16]. Dostupné online.
 3. BURČÍK, Matúš a Jarmila HORÁKOVÁ. Čarnogurského školu potichu predali českému boháčovi [online]. Petit Press, 21.01.2015, [cit. 2015-01-21]. Dostupné online.
 4. KOPEČNÝ, R. Všetko najpaneurópskejšie. LIKE magazín PEVŠ, roč. IV, 2014, č.3. ISSN 1338-4368

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°09′33″S 17°09′49″V / 48,15915°S 17,163565°V / 48.15915; 17.163565