Partitúra

Partitúra je notový zápis všetkých hlasov inštrumentálnej, vokálnej alebo vokálno-inštrumentálnej hudobnej skladby. Originál partitúry je výsledok tvorivého procesu hudobného skladateľa. Po oficiálnom vydaní umožňuje dirigentovi (prípadne zbormajstrovi) naštudovanie a prevedenie diela. Počas dirigovania má dirigent partitúru na dirigentskom pulte pred sebou.

Partitúra na dirigentskom pulte

Každý hlas v partitúre sa píše na osobitný riadok. Notový zápis je upravený tak, aby jednotlivé takty v každom hlase boli zoradené pod sebou, čo je nevyhnutné pre dobrú orientáciu dirigenta. Poradie jednotlivých hlasov je ustálené. Nástrojové skupiny sú oddelené voľným riadkom. Každá nástrojová skupina má hlasy radené od najvyšieho k najhlbšiemu.

Orchestrálna partitúraUpraviť

Umožňuje podanie orchestrálnej skladby (symfónie, koncertu, atď.) alebo opery. Nástroje a hlasy sú uvádzané v talianskom znení pod plným názvom alebo skratkou. Zoradenie nástrojov v skladbe pre sólový nástroj a veľký symfonický orchester je nasledovné:

Drevené dychové nástrojeUpraviť

 • Piccolo (Picc.) – pikola
 • Flauto I (Fl. I) – prvá flauta
 • Flauto II (Fl. II) – druhá flauta
 • Oboe I (Ob. I) – prvý hoboj
 • Oboe II (Ob. II) – druhý hoboj
 • Cor inglese (Cor.i.) – anglický roh
 • Clarinetto I (Cl. I) – prvý klarinet
 • Clarinetto II (Cl. II) – druhý klarinet
 • Clarinetto basso (Cl.b.) – basklarinet
 • Fagotto I (Fag. I) – prvý fagot
 • Fagotto II (Fag. II) – druhý fagot
 • Contrafagotto (Cfg.) – kontrafagot

Plechové dychové nástrojeUpraviť

 • Corno I (Cor. I) – prvý lesný roh
 • Corno II (Cor. II) – druhý lesný roh
 • Corno III (Cor. III) – tretí lesný roh
 • Corno IV (Cor. IV) – štvrtý lesný roh
 • Tromba I (Tr. I) – prvá trúbka
 • Tromba II (Tr. II) – druhá trúbka
 • Tromba III (Tr. III) – tretia trúbka
 • Trombone I (Tromb. I) – prvá pozauna (trombón)
 • Trombone II (Tromb. II) – druhá pozauna
 • Trombone III (Tromb. III) – tretia pozauna
 • Tuba (Tb.) – tuba

Bicie nástrojeUpraviť

Iné nástrojeUpraviť

Sólový nástrojUpraviť

 • Solo – napr. Violino solo (Vln. solo) – sólové husle

Sláčikové nástroje – ArchiUpraviť

 • Violino I (Vl. I) – prvé husle
 • Violino II (Vl. II) – druhé husle
 • Viola (Vla) – viola
 • Violoncello (Vlc.) – violončelo
 • Contrabasso (Cb.) – kontrabas

Partitúra vokálnych zborovUpraviť

Hlasy sú písané od najvyššie položených po najnižšie položené.

Ženské hlasyUpraviť

Mužské hlasyUpraviť

Iné projektyUpraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Partitúra
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Partitúra