Plesiadapoidy (iné názvy: plesiadapovce [1], pleziadapiformné (primáty)[2][3]; lat. Plesiadapiformes) alebo paramomyoidy [4] (lat. Paromomyiformes) je vyhynutý taxón, patriaci do radu primáty (kde pokrýva všetky primáty, ktoré nie sú pravé primáty-Euprimates) alebo do taxónu Euarchonta.

Plesiadapoidy

Plesiadapis
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Plesiadapiformes
Synonymá
plesiadapovce, paramomyoidy
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Postavenie v systéme upraviť

Dlhé roky je sporné, či Plesiadapiformes patria pod primáty. Podľa Silcox-Gunnell 2008 prevažuje už názor, že áno; okrem toho sú podľa nich Plesiadapiformes pravdepodobne parafyletický taxón[5]. Benton 2015, ktorý sám Plesiadapiformes uvádza pod primátmi v širšom zmysle, píše, že väčšina štúdií aktuálne uvádza Plesiadapiformes ako monofyletický sesterský taxón primátov [?v užšom zmysle], ale rozsiahla štúdia Ni et al. 2013 vraj naopak umiestňuje Plesiadapiformes niekde medzi tany a letuchy[6]. Gaisler a Zima 2018 uvádza na jednom mieste, že Plesiadapiformes sú bazálna línia taxónu Euarchonta (=primáty+letuchy+tany), a na inom mieste uvádza, že Plesiadapiformes sa niekedy uvádzajú ako formy podobné (včasným) primátom, čo je však vraj pochybné a niektoré Plesiadapiformes boli vraj "nedávno presunuté medzi letuchy". [7]

Systematika upraviť

Podľa Thurzo 1998 [4] upraviť

polorad paramomyoidy (Paromomyiformes):

Podľa Silcox a Gunnell 2008 [5] upraviť

Primates (t.j. Plesiadapiformes + Euprimates):

Autori upozorňujú, že Plesiadapiformes je síce veľmi často používaný, ale len parafyletický taxón.

Podľa Rose 2006 [8] upraviť

podrad Plesiadapiformes:

Podrobný systém z roku 2005 (primárne Haaramo cca. 2005 a Brands cca. 2004) [9][10][11] upraviť

Plesiadapiformes:

Zdroje upraviť

 1. primáty. In: BELŠÍNKOVÁ, Otília, ed. et al. Malá slovenská encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 1993. ISBN 80-85584-12-3. S. 581
 2. Evolúcia moderného človeka [online]. biopedia.sk, [cit. 2022-06-24]. Dostupné online.
 3. VALENT, D. Žiaden Adam, žiadna Eva: Evolučné medzičlánky a prapôvod ľudstva. 2014. In: In Vivo [1]
 4. a b Thurzo, M. Evolúcia človeka, 1998 [2]
 5. a b SILCOX, M. T., GUNNELL, G. F. Plesiadapiformes. In: Evolution of Tertiary Mammals of North America, Vol. 2. ed. C. M. Janis, G. F. Gunnell, and M. D. Uhen. Published by Cambridge University Press. (c) Cambridge University Press 2007. [3]
 6. BENTON: Vertebrate palaeontology, 4th ed., 2015. S. 402
 7. GAISLER, J., ZIMA, J. Zoologie obratlovců. Praha: Academia 2018, S. 576 a 585
 8. ROSE, K. D. The Beginning of the Age of Mammals. 2006 ,S. 166 [4]
 9. Brands cca. 2004 [5] Archivované 2012-11-19 na Wayback Machine
 10. Haaramo cca. 2005: [6] (vrátane podstránok a vrátane [7])
 11. McKENNA, M. C. BELL, S. K. Classification of Mammals: above the species level. New York: Columbia University Press 1997, S. 323-328[8]