Poetika je

  1. časť teórie literatúry, náuka o výstavbe literárneho diela a o jej vývoji;
  2. súhrn umeleckých princípov charakterizujúcich individuálny štýl alebo štýl literárneho smeru (napr. poetika Nezvalova, poetika symbolistická atď.).
  3. (podľa R. Jakobsona) disciplína, ktorej predmetom je differentia specifica slovesného umenia v pomere k ostatným umeniam a k ostatným druhom slovesnej činnosti; poetika je súčasť lingvistiky.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.