Potravina

látka prijímaná živými organizmami kvôli výžive
(Presmerované z Potraviny)

Potravina je základná požívatina, látka obsahujúca živiny, produkt rastlinnej alebo živočíšnej výroby poľnohospodárstva určený pre výživu človeka. Obsahujú živiny ako sú sacharidy, tuky, proteíny, vitamíny alebo minerálne látky. Živiny požité organizmom sú v ľudskom tele vstrebávané bunkami a využité na produkciu energie, udržiavanie života a podpory jeho rastu.

Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách definuje potraviny ako látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu, alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.[1] Zároveň definuje že potraviny nie sú krmivá (pre zvieratá), živé zvieratá, ak nie sú určené na umiestnenie na trh na spotrebu ľuďmi, rastliny pred zberom, lieky, tabak a tabakové výrobky, kozmetické prostriedky, omamné látky a psychotropné látky a rezíduá a kontaminanty[1].

Referencie

upraviť
  1. a b Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách [online]. svssr.sk, rev. 2010-11-05. Dostupné online. Archivované 2012-08-28 z originálu.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Potravina

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.