Predseda

funkcia v organizácii, inštitúcii a pod.

Predseda (iné názvy: predsedajúci,[1] zastarano prednosta,[2] predsedník[3][4]) je funkcia vedúceho činiteľa určitej inštitúcie, organizácie a pod., teda toho, „kto niečomu predsedá“[5] (tzn. vedie, resp. riadi rokovanie, schôdzu, činnosť a pod.).[6][7]

Demokrat Sam Ervin ako predseda senátneho výboru povereného vyšetrením aféry Watergate.

Príkladom je predseda vlády, predseda parlamentu, predseda politickej strany, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti, predseda správnej rady vysokej školy či predseda súdneho senátu. V niektorých organizáciách je predseda nositeľom titulu prezident.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. predsedajúci. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963.
  2. prednosta. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963.
  3. predseda. In Pisárčiková, Mária (ed.). Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. ISBN 80-224-0801-8.
  4. predsedník. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963.
  5. predseda. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X.
  6. predsedať. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X.
  7. predseda. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963.