Rudolf Urc (* 12. jún 1937, Zvolen) je slovenský režisér, dramaturg, filmový publicista, externý pedagóg, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu.

Rudolf Urc
slovenský režisér, dramaturg, filmový publicista a pedagóg
Narodenie12. jún 1937 (87 rokov)
Zvolen, Slovensko
Alma materFilmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení v Prahe

Detstvo a študentské roky

upraviť

V mladosti počas školských rokov mu učarovalo kino, ktoré často navštevoval. Jeho spolužiak Jenda Rúžička vlastnil 35 mm premietačku a spoločne s ním vytvoril filmový tvorivý tandem. Pomocou premietačky a filmového pásu začali tvoriť animované filmy, ako napríklad Konzerva.

Na pražskej FAMU začal študovať odbor dramaturgia. V tom období sa na škole pod vedením profesorov ako Milan Kundera, A. F. Šulc, A. M. Brousil, alebo Miki Kučera, začala formovať česká nová vlna. Stretáva sa tu s Jiřím Menzelom, Ivanom Passerom, Hynkom Bočanom, alebo Věrou Chytilovou. Patrí do prvej generácie absolventov pražskej FAMU na katedre dokumentárnej tvorby, ktorú ukončil v roku 1960.

Dramaturg a režisér dokumentárnych filmov

upraviť

Po návrate do Bratislavy sa v 60. rokoch ako vedúci dramaturg spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov zásadne podieľa na formovaní slovenského dokumentárneho filmu. V roku 1963 sa stáva dramaturgom v Štúdiu dokumentárnych filmov. Spolupracuje tu s Pavlom Sýkorom. Ich koncepcia dokumentárneho filmu zavrhovala propagandu a agitáciu, uprednostňovali autentickosť a odhaľovanie pravdy. Do dokumentárneho filmu vďaka nim vstupuje reportáž, kde komentár nahradzuje režisér svojim vstupom do deja ako aktívny pozorovateľ.

Urcovým debutom ešte zo študentských čias bol dokumentárny portrét Človek z Málinca (1959), príbeh vojnového veterána bez nôh. Tento film bol zaradený medzi reprezentatívne diela UNESCO. V roku 1967 sa stáva Urc hlavný dramaturg Štúdia krátkych filmov. Skúma tu Slovenské národné povstanie. Vo filme Slovenský slobodný vysielač (1964) podáva so Sýkorom objektivizujúci obraz jeho účastníkov. Generáli (1969) sa zaoberali osobnosťami veliteľov povstaleckej armády Goliana a Vesta. Príbeh jednej misie (1967, spoluautor Dušan Kulíšek) hovorí o zákulisí vyhlásenia SNP. Ako dramaturg a spoluautor je podpísaný pod diela Čas, ktorý žijeme (1968), Leopoldovská pevnosť (1968), Obec plná vzdoru (1969). Medzi jeho stratené filmy patria Čas, ktorý sme žili (1969) a Osudné dni (1969). Jeho filmy získavajú ocenenia na festivaloch v Lipsku, Oberhausene a Karlových Varoch.

Hlavný prúd jeho tvorby zobrazuje zlomové dejinné udalosti a zachytáva významné osobnosti našej histórie. Pre svoj nekompromisný občiansky postoj a podiel na 16 filmoch súvisiacich s okupáciou bol v roku 1971 presunutý do animovaného filmu a séria jeho dokumentov išla do trezoru.

Animovaná tvorba

upraviť

Slovenský animovaný film tak získava dramaturga a tvorivú osobnosť, ktorá ho koncepčne vedie, inšpiruje a kliesni mu cestu. Je to práve Urc, kto spolubuduje tvorivú základňu pre prichádzajúcu generáciu animátorov. Dokáže koncepčne predvídať, analyzovať, hľadať nové témy a autorov, výtvarníkov a podporiť nástup debutujúcich tvorcov. Z neslávneho obdobia sa tak stáva zlatá éra slovenského animovaného filmu.

Meno Rudolfa Urca je spojené so všetkými kľúčovými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, on sám bol však režisérom mnohých úspešných animovaných filmov, napríklad Oráč a Obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), i spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1995). Je spojený s celým vývojom animovanej tvorby večerníčkov.

Spisovateľ a pedagóg

upraviť

Rudolf Urc je aj neúnavný publicista, autor monografií, portrétov osobností, kritických analýz, článkov, učebných textov Kapitoly z dejín svetového animovaného filmu a autorom prvej knižky svojho druhu u nás Animovaný film (1980). Ďalej napísal knihu Traja veteráni za kamerou (1988) venovanú Kubalovi, Kubenkovi a Kudelkovi. Viktorovi Kubalovi venoval aj ďalšie svoje dielo, Viktor Kubal - filmár, výtvarník, humorista. Spoločne s M. Veselým napísali v roku 1994 publikáciu Slovenský animovaný film. Pre VŠMU napísal skriptá Dejiny animovaného filmu I (1995, spoluautor Marie Benešová) a Dejiny animovaného filmu II (1999).

Založil tradíciu festivalu Bienále animácie Bratislava. Stál pri zrode Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1993 a stal sa prvým vedúcim katedry animovanej tvorby, bol ním do roku 2005. Bol členom organizačného štábu 1. ročníka festivalu Art film v Trenčianskych Tepliciach. Od roku 2000 pôsobil ako pedagóg na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.

Publikuje o tvorbe kolegov Františka Jurišiča a Jaroslavy Havettovej. Pre Slovenský filmový ústav rešeršuje Týždeň vo filme. Medzi jeho ocenenia patria: Cena rektora VŠMU, Cena predsedu NR SR, Zlatá kamera za neuzavreté životné dielo na Artfilm feste v Trenčianskych Tepliciach.

Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Slovenského filmového zväzu.

Vybraná filmografia

upraviť

Dokumentárne filmy

upraviť
 • Človek z Málinca (1959, réžia)
 • Hlási sa slovenský slobodný vysielač (1964, spoluréžia)
 • Nedokončená kronika (1967, réžia)
 • Čas, ktorý žijeme (1968, námet, dramaturgia)
 • Leopoldská pevnosť (1968, dramaturgia)
 • Čas, ktorý sme žili (1969, dramaturgia)
 • Osudné dni (1969, dramaturgia)
 • Obec plná vzdoru (1969, dramaturgia)
 • Husiti na Slovensku (1982, spoluréžia)
 • Žalm o spravodlivých (1994, réžia)
 • Historická panoráma: generáli Čatloš a Malár, Rok 1944 (1997, réžia)
 • Fragmenty zo Slovenského štátu 1939-1945 (1999, spoluréžia so Š. Kamenickým)
 • Historická panoráma: Povstaleckí generáli Viest a Golian (1999, réžia)
 • Osobnosti duchovného života: Senior Ľudovít Šenšel (2001, réžia)
 • Historická panoráma: V osídliach moci (2002, réžia)
 • Martin Slivka- Muž, ktorý sadil stromy (2007, námet, scenár)
 • Čarovný svet animovaného filmu (13 dielov cyklu) (2001-2012, spoluréžia)

Animované filmy

upraviť
 • Oráč a obri (1975)
 • Minútky na vrátnici (1978)
 • Prvá trieda (1984)
 • Príbehy z belasej maringotky (cyklus) (1985)
 • Dada a Dodo (cyklus) (1987-1988)
 • Rozprávky z nočnej košieľky (cyklus) (1990)
 • Bratislavské rozprávky (cyklus) (1995)

Prehľad tvorivej, pedagogickej a publicistickej činnosti

upraviť
 • 1960 Absolvent FAMU Praha
 • 1963 Vedúci dramaturg Dokumentárneho filmu, návrh novej koncepcie slov. dokum. filmu spoločne s P. Sýkorom
 • 1967-70 Hlavný dramaturg Štúdia krátkych filmov Bratislava, dramaturg väčšiny dok. f. z tohto obdobia, spoluautor Čas, ktorý žijeme, Leopoldovská pevnosť, Obec plná vzdoru, režisér Nedokončená kronika, Generáli, pre TV s Kudelkom dlhometrážny Čas, ktorý sme žili, Osudné dni (filmy sa stratili), externý pedagóg Dokumentárneho filmu na VŠMU, ocenenia v Lipsku, Oberhausene a Karlových Varoch
 • 1971 Obvinenie z kontrarevolučnej tvorby, pravicového oportunizmu a nekritickému vzťahu k mladým tvorcom, 16 filmov z krátkometrážnej produkcie do trezoru na 19 rokov, vylúčenie z KSČ, po pol roku presunutie na post dramaturga kresleného filmu
 • 1972-1975 Animovaný film- rozšírenie produkcie, spolupráca s KF Praha, pokus o vlastnú tvorbu, začiatok spolupráce s amatérmi, publikácia Animovaný film v amatérskej praxi (Osvetový ústav v Bratislave), začiatok viacročného členstva v organizačnom štábe a porote ARSFILM Kroměříž.
 • 1976-1979 Iniciovanie vzniku prvého celovečerného filmu Zbojník Jurko, iniciovanie vzniku bábkového filmu na Slovensku, začiatok viacročného členstva v porote Festivalu pre deti a mládež v Zlíne
 • 1980 Kniha Animovaný film (Osveta Martin), prvé vydanie, externé prednášky na VŠMU, téma zábavná publicistika, do roku 1984
 • 1982 V dokumentárnych filmoch prvá práca na objednávku, napr. filmy 90 listov, Husiti na Slovensku'', podnet na vznik medzinárodnej prehliadky anim. filmu BIB (články, zborníky, propagačné materiály)
 • 1984 V STV spolupráca na relácii Ľudia a dejiny až do jej zrušenia, obnovená v roku 1988, réžia koprodukčného (Bulharsko) animovaného filmu Prvá trieda, kniha Animovaný film (Osveta Martin), druhé vydanie, výtlačok 6000 kusov
 • 1985 Výstavy slovenského animovaného filmu v Prahe, Brne, Bratislave, Martine, Poprade, Varne, Odense, Mníchove, Kodani, prednášky Animovaný film na VŠMU Bratislava, 1. medzinárodná prehliadka Bienále animácie Bratislava, 2 ročné pedagogické pôsobenie na VŠVU, predmet Vývoj a rozbory animovaných filmov
 • 1987 Dokončenie TV večerníčkov Rozprávky z belasej maringotky a Dada a Dodo, príhovor o Trnkovi na medzinárodnom sympóziu BAB, rozhovor o vlastnej tvorbe pre Nové slovo 17.9.
 • 1988 Autor hesiel do Encyklopédie dramatických umení Slovenska, spolupráca s TV na obnovenej relácii Ľudia a dejiny
 • 1989 Publikácia Kapitoly z teórie animovaného filmu (Osvetový ústav Bratislava)
 • 1990 Rozviazanie pracovného vzťahu so štúdiom Koliba, interný pedagóg na VŠMU, poľské vydanie rozprávok Zvieratá v hore (Slovart)
 • 1992 Habilitácia na docenta Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, vedúci katedry
 • 1994-1995 TV dokumenty: Boháči z Biskupíc- Žalm o spravodlivých, publikácie Slovenský animovaný film ( s M. Veselým), skriptá Dejiny animovaného filmu I (s M. Benešovou)
 • 1996 Referát o tvorbe L. Kudelku na Medzinárodnom sympóziu o slovenskej kinematografii v Banskej Bystrici, televízne dokumentárne filmy v cykle Historická panoráma: Generáli Čatloš a Malár 1944
 • 1998 State o animovanom filme v Dejinách slovenskej kinematografie (Osveta Martin), publikácia Traja veteráni za kamerou (Kudelka, Kubenko, Kubal) (NKC Bratislava), prví absolventi animovanej tvorby v Bratislave, scenár a réžia 20 dokumentárnych portrétov pre Ministerstvo školstva (Salvo film)
 • 1999 Prémia z Litfondu za Troch veteránov (Igric 98), obhajoba dizertačnej práce, získanie umelecko-akademického titulu ArtD., druhý diel Dejiny animovaného filmu - svetový výber (VŠMU Bbratislava), moderátor na Medzinárodnej tvorivej dielni o animácii pri festivale Cena Dunaja, TV dokument Fragmenty zo Slovenského štátu- Viest a Golian (spolu s Kamenickým), podľa Encyklopédie DIDEROT: Urc: zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu
 • 2000 Začiatok výučby Dejín a ateliéru animácie na univerzite T. Baťu v Zlíne ako vedúci ateliéru, člen medzinárodnej poroty pre animované filmy MFF pre deti a mládež Zlín, TV dokument: Svedectvo o dr. Husákovi
 • 2001 Vedúci dizertačných prác na FTF VŠMU: Trančík, Jurišič, Slivka, 26.4. menovaný prezidentom Rudolfom Schusterom za vysokoškolského profesora, Štúdia o filme Zbojník Jurko (Slovenské divadlo 1-2/2001), TV dokumenty: Senior Ľudovít Šenšel- V osídlach moci (Gottwald a Slovensko), redaktor a moderátor: Tvorivé dielne AF 2001(Sorosova nadácia), príspevok do publikácie Martin Hollý (SFÚ 2001)
 • 2002 Redaktor a autor publikácie Stretnutie generácií slovenského animovaného filmu (Artinfilm) recenzia knihy V.Maceka o Štefanovi Uherovi (Slovenské divadlo 3/2002), ukončené 3 časti z TV cyklu Čarovný svet animovaného filmu (ALEF)
 • 2003 na Artfilme Trenčianske Teplice odovzdáva cenu za animovaný film bývalej študentke K.Kerekešovej, BAB: moderátor seminárov s B. Pojarom a P. Dumalom a o diele V. Kubala, STV dokument: Ján Lichner, film Človek z Málinca je zaradený do zoznamu reprezentačných diel UNESCO
 • 2004 Publikácia Galéria osobností /portréty svetových osobností animácie (Bibiana), rozlúčkový prejav nad rakvou Martina Hollého, prednáška o českých výtvarníkov v slovenskom animovanom filme v kine Ponrepo Praha, prednáška o diele F. Backa na prehliadke animovaného filmu na Univerzite Palackého v Olomouci
 • 2005 Štúdia Syntagma ruchu a hudby v diele V. Kubala v zborníku Ústavu hudobnej vedy SAV, predseda poroty Igric 2005, príhovor pre bonus DVD Zbojník Jurko a Krvavá pani, prednáška o slovenských výtvarníkoch v českom animovanom filme v kine Ponrepo Praha, rešerše Týždne vo filme 1945-46 pre SFÚ, dramaturg bábkového filmu Ekomorfóza (Jurišič)
 • 2006 Úvod k Prehliadke študentských filmov, Nitrianska galéria, príhovor pred kolekciou Kubalových filmov- Slovenský inštitút v Budapešti, recenzia knihy P. Branka Straty a nálezy, PRAVDA, rešerše Týždeň vo filme 1947-48 pre SFÚ
 • 2007 Člen poroty medzinárodného festivalu animovaných filmov ANIFEST Třeboň 2007, slávnostná premiéra filmu Martin Slivka- muž, ktorý sadil stromy (spoluautor scenára), prémia Liftfondu za publikáciu Galéria osobností- s G. Gavalčinovou (Igric 2007)
 • 2008 Nominácia na Slnko v sieti za scenár filmu Martin Slivka- muž, ktorý sadil stromy (spolu s I. Mayerovou), prednáška na medzinárodnom seminári Cinéma et Politique, Goetheho inštitút v Paríži, príhovor pred uvedením kolekcie slovenských animovaných filmov na VGIK a v Slovenskom inštitúte Moskva, Ottova praktická encyklopédia Slovenska: heslo R.Urc, príspevky do katalógu a vedenie seminárov na IX. BAB 2008, rešerše Týždeň vo filme 1949-1952 pre SFÚ, STV dlhometrážny dokument Muži roku 38 (scenár, réžia), Čestná medaila A. Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu BAB 2008
 • 2009 Scenár a réžia dokumentárneho filmu Jozef Jablonický, Gen.sk, Trigon-STV, rozlúčka nad rakvou Štefana Kamenického, Konzerva- dokončenie animovaného filmu z roku 1950 (spolu s J. Ružičkom), Ostáva človek- Martin Slivka, spoluautor knihy, prezentácia v Trenčianskych Tepliciach a Uherskom Hradišti, rešerše Týždeň vo filme 1953,1954,1955 pre SFÚ, dramaturg dlhometrážneho koprodukčného animovaného filmu Na povale alebo kto má dnes narodeniny? (Česko, Slovensko, Japonsko), premiéra 3.9.2009, cena rektora VŠMU O. Šulaja "za zásluhy o umeleckú úroveň školy/ 60. výročie VŠMU".

Externé odkazy

upraviť
 • Mariana Jaremková: Rudolf Urc, In: FILM.SK, 2012, č.6, s.20-24
 • Ingrid Mayerová: René Lužica: Rudolf Urc: Filmár, ako sa patrí, In: HOMO FELIX, 2012, č.2, s.45-49
 • Rudolf Urc: Prehľad tvorivej, pedagogickej a publikačnej činnosti, In: Dokumentačná zložka SFÚ
 • Simona Nôtová: Svet je dnes pre tvorcov otvorený, In: FILM.SK, 2007, č.6, s.18-21
 • Pavol Branko: Symbiotická správa, In: HOMO FELIX, 2011, č.1, s.26-27