Sonda

rozlišovacia stránka

Sonda môže byť:

 • všeobecne:
  • technické dielo (prístroj, nástroj; jama, vrt a pod.), v užšom zmysle len prístroj či nástroj, na získanie informácií o pomeroch niečoho, čo je na ťažko prístupnom mieste alebo sa tam z iného dôvodu inými metódami ťažko skúma[1][2][3]
  • skúmacia pomôcka alebo snímač (presnejšie spravidla: funkčne podstatný dielec nejakej registračnej alebo meracej aparatúry), ktorá/-rý sa spúšťa, zasúva alebo vpravuje priamo do miest, kde sa má niečo merať alebo preskúmať[4][5]
  • umelý prieskumný otvor do zeme[6]
  • predbežné alebo skúšobné zisťovanie niečoho (s určitým zámerom)[7][8][2], resp. prieskum, skúmanie vôbec[6][9]
 • pôvodne a zastarano: olovnica na meranie hĺbky mora[4][7][10], pozri pod sondovanie mora (a sondovanie rieky)
 • v metrológii[11]:
  • vstupná časť meracieho prístroja (s vnútorným obvodovým usporiadaním optimalizovaným na zníženie rušivých vplyvov prívodov), ktorá je umiestnená v tesnej blízkosti miesta pôsobenia meranej veličiny, pozri sonda (metrológia)
  • nevhodne: (akýkoľvek) senzor
 • v geológii, pedológii, stavebníctve a pod.: technické dielo (t.j. umelý otvor v zemi alebo prístroj) na získanie informácií o pomeroch pod povrchom nejakého územia (a prípadne na získanie vzorky horniny či zeminy), v užšom zmysle okrem geofyzikálnej sondáže a v najužšom zmysle len umelý otvor (čiže jama, vrt, ryha, šachta, štôlňa)[12][13][1][11][6], pozri pod sondáž (geológia)
 • v archeológii: odkryv povrchových vrstiev pôdy na účely objavenia archeologických objektov[8], pozri sonda (archeológia)
 • v stavebníctve aj: umelý otvor do stavebnej konštrukcie na získanie informácií o materiáli[14][15], pozri pod sondáž (stavebníctvo)
 • v meteorológii:
 • v kozmonautike: kozmická sonda[11][12]
 • v hutníctve: základná súčasť sondového zariadenia v peci[11][18], pozri pod sondové zariadenie
 • v elektrotechnike: väzbový člen určený na kapacitné zavedenie alebo vyviazanie vysokofrekvenčnej energie, pozri sonda (elektrotechnika)[4]
 • v automobilizme: sonda lambda[3]
 • v medicíne:
  • pevný alebo flexibilný tyčkovitý alebo rúrkovitý (v užšom zmysle len rúrkovitý) nástroj na vyšetrenie alebo liečbu (spravidla ťažšie prístupných častí tela)[19][3][7][20]
  • zubná sonda[8]
 • v biochémii:
  • a) chemický druh (t.j. chemická látka), alebo chemická skupina pripojená k nejakej nesúcej molekule, ktorý/-á sa používa sa na skúmanie chemickej povahy iného konkrétneho chemického druhu alebo fyzikálnej povahy konkrétneho prostredia, najmä v intaktnej bunke (a to obyčajne tak, že sa nejaká merateľná fyzická vlastnosť tejto sondy mení spôsobom, ktorý je v korelácii so zmenami prostredia alebo makromolekuly)[21], b) agens slúžiaci na dôkaz prítomnosti molekuly vo vzorke[22], pozri sonda (chemická látka)
  • hybridizačná sonda (=próba, génová sonda)[19][21]
 • obec vo východnom Estónsku, zahŕňajúce malé mestečko Sonda a niekoľko menších okolitých sídiel, pozri Sonda (obec)
 • malé mestečko v Estónsku , pozri Sonda (malé mestečko)
 • rad brazílskych sondážnych rakiet, pozri Sonda (brazílska sondážna raketa)


SONDA môže byť:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c sonda. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 570.
 2. a b sonda. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 3. a b c Sonde. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 4. a b c sonda. In: Technický naučný slovník Pr – Š. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 474.
 5. sonda. In: Malá československá encyklopedie 5 Pom – S. Praha: Academia, 198x. s. 750.
 6. a b c sonda. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 7. a b c sonda. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 1128.
 8. a b c sonda. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 9. prieskum. In: Synonymický slovník slovenčiny, 2004. dostupné online
 10. Pfeifer, W.: Etymologisches Wörterbuch, od 1993 do 2016 dostupné online
 11. a b c d sonda. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 346.
 12. a b Pyramída. In: Pyramída. s. 5333.
 13. Svoboda, J. (ed.) et al.: Encyklopedický slovník geologických věd 2 N—Ž. Academia: Praha, 1983. s. 469
 14. sondování. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 346.
 15. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-11-08]. Dostupné online. Archivované 2016-11-08 z originálu.
 16. sondáž ovzduší. In: Elektronický meteorologický slovník [online]. slovnik.cmes.cz, [cit. 2016-11-08]. Dostupné online.
 17. sonda. In: Elektronický meteorologický slovník [online]. slovnik.cmes.cz, [cit. 2016-11-08]. Dostupné online.
 18. sondové zařízení. In: Technický slovník naučný 7 R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. ISBN 80-7335-080-7. s. 347.
 19. a b sonda. In: Velký lékařský slovník dostupné online
 20. Sonde. In: Lexikon der Ernährung. [CD-ROM]. Berlin, Heidelberg: Spektrum, 2002. ISBN 978-3-8274-0448-0
 21. a b probe. In: ATTWOOD, Teresa; CAMPBELL, Peter; PARISH, Howard. Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology. [s.l.] : OUP Oxford, 2006. ISBN 978-0-19-852917-0. S. 545.
 22. Sonde. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.