Spoločnosť s ručením obmedzeným

právna forma obchodnej spoločnosti na Slovensku

Spoločnosť s ručením obmedzeným (skratka s. r. o. alebo spol. s r. o.[pozn 1]) je právna forma obchodnej spoločnosti na Slovensku, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Právnu úpravu spoločnosti s ručením obmedzeným obsahujú §§ 105 – 153 Obchodného zákonníka. V ostatných štátoch existujú podobné právne formy (pozri Podobné právne formy v zahraničí).

Dejiny upraviť

Na území Slovenska bola spoločnosť s ručením obmedzeným zavedená roku 1920 rozšírením pôsobnosti rakúskeho (českého) zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným z roku 1906. V rokoch 1950 – 1990 (teda zhruba zhodne s obdobím komunistického režimu) spoločnosť s ručením obmedzeným v československom práve neexistovala. Opätovne bola zavedená až po Nežnej revolúcii, 1. januára 1992, kedy účinnosť nadobudol Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.).

V roku 2012 bolo Finančnou správou Slovenskej republiky evidovaných 201 085 spoločností s ručením obmedzeným.[1]

Právna úprava upraviť

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo viacero (najviac 50) spoločníkov.[2] Všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, t. j. iba do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu. Tento vklad musia zložiť vopred (pred podaním návrhu na zápis najmenej vo výške 30 %, v plnej výške pri jednoosobovej spoločnosti) a musí byť spolu minimálne 5 000 eur (pred zavedením eura 200 000 Sk, pôvodne 100 000 Kčs), pričom vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 750 eur.[3]

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré tvoria spoločníci. Môže sa tiež ustanoviť dozorná rada, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť. Štatutárnym zástupcom (osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti) je konateľ, ktorý môže byť buď jeden alebo viacerí. Ak je konateľov viac, spoločenská zmluva ustanovuje spôsob konania (samostatne alebo spoločne) v mene spoločnosti. Konateľ môže, ale nemusí byť spoločník spoločnosti.

Podobné právne formy v zahraničí upraviť

Poznámky upraviť

  1. V súvislosti s gramaticky správnym písaním skratky pozri Píšu sa čiarky za skratkou s. r. o.? [online]. Bratislava: Jazyková poradňa SME.sk, 2013-02-01, [cit. 2014-04-13]. Dostupné online. .

Referencie upraviť

  1. Výročná správa o činnosti Finančnej správy SR [online]. Banská Bystrica: Finančná správa Slovenská republika, apríl 2013, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
  2. ods. 2 a 3 § 105 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
  3. § 108, § 109 a § 111 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov