Finančná správa Slovenskej republiky

orgán štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva

Finančná správa Slovenskej republiky je orgán štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva.[2] Jeho hlavným poslaním je „efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu“.[1] Finančná správa je rozpočtová organizácia v kapitole Ministerstva financií.[1] Prezidenta Finančnej správy vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Súčasnou prezidentkou je od 1. októbra 2018 Ing. Lenka Wittenbergerová, predtým generálna riaditeľka daňovej sekcie. Nahradila vo funkcii Ing. Františka Imrecze, ktorý v septembri 2018 rezignoval.[3]

Finančná správa Slovenskej republiky
Právna formaPríspevková organizácia
OdvetvieŠtátna správa
ZakladateľMinistersvo financií SR
SídloLazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieIng. Lenka Wittenbergerová
(prezident)
Územný rozsahSlovensko
Zamestnancov8927[1]
Webová stránkawww.financnasprava.sk/

Podľa zákona č. 333/2011 Z. z. je súčasťou Finančnej správy:[1]

 • Finančné riaditeľstvo
 • Daňové úrady (8 daňových úradov, 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, 39 pobočiek daňových úradov a 42 kontaktných miest daňových úradov)
 • Colné úrady (9 colných úradov, 57 pobočiek colných úradov, 17 staníc colných úradov)
 • Kriminálny úrad finančnej správy
 • Kompetečné centrum finančných operácií (sídliace podľa Výročnej správy v Banskej Bystrici)

HistóriaUpraviť

Finančné riaditeľstvo SR vzniklo 1. januára 2012 spojením Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR.[1] Daňové riaditeľstvo SR predtým sídlilo v Banskej Bystrici.[4] K 1. januáru 2015 sa plánovalo zlúčenie daňových a colných úradov do finančných úradov.[1] Finančné riaditeľstvo sa k 1. januáru 2013 presunulo z Bratislavy do Banskej Bystrice, ale počas roka 2012 sa preň nenašlo vhodné sídlo.[1] Sídlo organizácie bolo v Banskej Bystrici,[1][5] ale finančné riaditeľstvo sídlilo v Bratislave.[1][2][5] Najneskôr v novembri 2016 je finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici.[6]

ČinnosťUpraviť

Na rok 2012 boli rozpočtované daňové príjmy na úrovni 9 227,9 mil €, skutočne vybratých bolo 8463,8 mil €, čo je plnenie na 91,72%. Z uvedených príjmov bolo skutočne vybraté daňovou správou 44,4% a colnou správou 55,6%. Na Slovensku bolo v roku vybratých 2 695,3 mil €. na DPH.[1]

Začiatkom roka 2012 bola situácia vo Finančnom riaditeľstve označená za „chaos“ po tom čo po dobu 40 dní nefungoval informačný systém.[4] Nový riaditeľ Kompetenčného centra a Miroslav Mikulčík mal v januári 2012 zrušiť zmluvu s dovtedajším dodávateľom systému a uzavrieť novú s firmou kde sám predtým pôsobil.[4] Neskôr sa prešlo späť na „staronový systém“.[1]

ReferencieUpraviť

 1. a b c d e f g h i j k Výročná správa o činnosti Finančnej správy SR [online]. Bratislava : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, apríl 2013, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online.
 2. a b Finančná správa Slovenskej republiky [online]. Bratislava : Ministerstvo financií Slovenskej republiky, rev. 2012-05-31, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online.
 3. TLAČOVÁ SPRÁVA. Personálne zmeny na finančnej správe [online]. Banská Bystrica : Finančná správa Slovenskej republiky, 26.9.2018, [cit. 2018-09-26]. Dostupné online.
 4. a b c Finančná správa po odsťahovaní sídla DR do Bratislavy v chaose [online]. Banská Bystrica : Bystricoviny, 17.02.2012, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online.
 5. a b Kontakt [online]. Banská Bystrica : Finančná správa Slovenskej republiky, [cit. 2013-10-25]. Dostupné online.
 6. Ako s nami komunikovať [online]. Banská Bystrica : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, 2016-11-03, [cit. 2017-03-05]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť