Sukovský potok

potok v okrese Medzilaborce

Sukovský potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín v Prešovskom kraji v okrese Medzilaborce na území obcí Roškovce, Sukov a Čabiny. Je pravostranným prítokom Laborca. Nachádza sa v geomorfologickom celku Laborecká vrchovina.[2][3] Má dĺžku 9,0 km.[4]

Sukovský potok
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Medzilaborce
Obec Roškovce, Sukov, Čabiny
prameň Roškovce
 - poloha Buková
 - výška 480 m
 - súradnice 49°15′19″S 21°49′41″V / 49,2554°S 21,8281°V / 49.2554; 21.8281
Ústie Laborec
 - poloha Čabiny
 - výška 262 m
 - súradnice 49°12′19″S 21°53′37″V / 49,2052°S 21,8936°V / 49.2052; 21.8936
Dĺžka 9,0 km
Rád toku IV.
Číslo hydronyma 4-30-03-2678
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v nadmorskej výške 480 m n. m. v severozápadnej časti územia obce Roškovce na svahu vrchu a lesa Buková v lesnom extraviláne v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie východným smerom cez lesný extravilán obce Roškovce premiešaný lúkami a pasienkami, mení smer na juhovýchod, v 396 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok pritekajúci z lesa Buková dolina, v 394 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok. V 387 m n. m. priberá súčasne dva bezmenné prítoky; jeden sprava a jeden zľava, v 377 m n. m. priberá bezmenný ľavostranný prítok, vyteká z lesa do poľnohospodárskeho extravilánu, pravým brehom obmýva pole Pomierok. V 351 m n. m. vteká do intravilánu obce Roškovce, mení smer na východ, v 342 m n. m. vyteká z extravilánu, pravým brehom obmýva les Jarky, ľavým brehom obmýva úpätie pasienka Farské Ripne. V 324 m n. m. priberá ľavostranný prítok Hlinica, v 315 m n. m. opúšťa obec Roškovce a vteká na územie obce Sukov, preteká cez pole Pod Repným, ľavým brehom obmýva úpätie lúky Hrb a poľa Na Cenov. V 291 m n. m. vteká do intravilánu obce Sukov, v 288 m n. m. na okraji intravilánu priberá pravostranný prítok Dolinský potok, ľavým brehom obmýva vrch a pasienok Stredné so 410 m n. m., vyteká z extravilánu obce Sukov, priberá pravostranný bezmenný prítok pritekajúci z úpätia vrchu a lesa Zadný vrch so 474 m n. m., vteká na územie obce Čabiny. V 269 m n. m. podteká železničnú trať Michaľany – Łupków, v 262 m n. m. ústi do Laborca ako jeho pravostranný prítok.[5][6] Pramení na území obce Roškovce, stredným tokom preteká na území obce Sukov a ústi na území obce Čabiny. Má dva významnejšie prítoky: Hlinicu a Dolinský potok.

Pôvod názvu

upraviť

Názov vodného toku má pôvod v názve obce Sukov, cez ktorú potok svojou strednou časťou preteká. Z toponyma Sukov rozšírením o formant -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Sukovský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Vývoj názvu obce podľa dochovaných stredovekých listín: 1557 Zuko, 1773 Sukow, 1920 Sukov.[8][9] Hydronymum Sukovský potok bolo štandardizované v roku 1976 a potvrdené v roku 1990.[10][11] V dnešnej slovenskej hydronymii hydronymum Sukovský potok je jedinečným názvom (december 2023).

Referencie

upraviť
 1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR dátum vydania =, [cit. 2023-12-03]. [https:// www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-vod/vodny-tok_2020.pdf Dostupné online.]
 2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-11-23]
 3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13,133-137. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 4. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 53, 76. Bratislava 1990. ISBN 80-85164-17-5.
 5. Priebeh vodného toku Sukovský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [2] [cit. 2023-12-04].
 6. Geografické názvy okresu Humenné A32. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK 1423/1993 z 28.7.1993. Bratislava 1993. 121 s. S. 17, 18, 57, 69, 70, 91, 107. 079-911-87 GNO (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 7. Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140-144.
 8. KROPILÁK, Miroslav. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Zväzok III. Bratislava : Veda, 1977. 532 s. S. 106.
 9. Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 280.
 10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. Erráta. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 11. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy A18. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSFR. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 53, 76. Bratislava 1990. ISBN 80-85164-17-5.