Token ring

Technológia pre počítačové siete
(Presmerované z Token Ring)

Token ring je technológia pre lokálne počítačové siete (LAN) vyvinutá firmou IBM začiatkom 80-tych rokov minulého storočia štandardizovaná ako IEEE 802.5. Ide o veľmi efektívnu architektúru pre siete, ktoré sú zaťažované dátovým prenosom, od mnohých užívateľov. Je neefektívna pre nízko - zaťažovanú sieť.[1]

Balík internetových protokolov
Aplikačná vrstva
HTTP · HTTPS · FTP · SSH · IMAP · SMTP · NNTP · IRC · SNMP · SIP · RTP · NFS a iné
Transportná vrstva
TCP, UDP, SCTP, DCCP a iné
Sieťová vrstva
IPv4, IPv6, ARP a iné
Linková vrstva
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, FDDI a iné
Fyzická vrstva
RS-232, EIA-422, RS-449, EIA-485 a iné
z  d  u

Token ring patrí ku deterministickým metódam prístupu k médiu. Znamená to že každý sieťový uzol musí počkať až k nemu dorazí špecifický paket. V Token Ringu je to tzv. Token.

Fungovanie ide veľmi zjednodušene opísať takto: Po sieti je prenášaný špecifický paket(token) a každý uzol musí počkať až k nemu token dorazí. Ak ku nemu token dorazí môže začať posielať dáta. V prípade, že žiadne ďalšie dáta neposiela, do siete odošle prázdny token.

Má kruhovú štruktúru. Normované prenosové rýchlosti sú 4, 16, alebo 100 Mbps. Štruktúra Token ring nemá nijak špeciálne limitovaný počet staníc. Na identifikáciu staníc sa používa MAC adresa. Prístup na médium je riadený pomocou obiehajúceho paketu zvaného Token. Táto značka oprávňuje k vysielaniu zo stanice ku stanici. Predstavuje "voľný stav" siete.

Keď stanica obdrží voľný token a chce posielať dáta, zmení tento token na obsadený, uloží do neho údaje a pošle do cieľovej stanice.

Pakety sú prenášané od jednej stanice na nasledujúcu - stanica pôsobí aktívne ako opakovač (repeater). Stanice prijímajú všetky vyslané pakety a posielajú ich s malým oneskorením ďalej. Cieľová stanica prijatý paket uloží a ďalej odošle už voľný Token, resp. odpoveď.

V sieti sa tiež nachádzajú ďalšie uzly, monitorujúce bunky (jeden aktívny monitor), ktoré sledujú kvalitu prenosu, poruchy, príp. pridanie nových uzlov.

Pridávanie uzlov do štruktúry Token ring

Token:

  1. start delimiter
  2. prístupová kontrola
  3. end delimiter

Token pozostáva z troch oktetov.

Pri komunikácii sa využíva Manchesterský kód.

Nevýhodou tejto štruktúry je, že v prípade veľkej siete s nízkou aktivitou, trvá komunikácia rovnako dlho ako pri plnej aktivite, pretože aj prázdny Token musí precestovať celú sieť.

Prsteň pozostávajúci z menších prsteňov

Ďalšou nevýhodou je, že poškodenie / znefunkčnenie jednej bunky v sieti absolútne preruší všetku komunikáciu. Tento problém sa rieši tak, že "prsteň" pozostáva z menšieho počtu prsteňov. Takto sa porucha odrazí iba v danom prstenci v ktorom ku nej dôjde (prípadne v dcérskych prstencoch). Tie vyššie ostanú funkčné.[1]

Zoznam odkazov upraviť

  1. a b http://www.webclasses.net/demo/intro/5.2/sp/units/unit4_sec6.html

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Token ring na anglickej Wikipédii.