Trimetoprim

chemická zlúčenina

Molecular structure of trimethoprim
Trimetoprim

2,4-diamino-5-
(3,4,5-trimetoxybenzyl)pyrimidín

Empirický vzorec C14H18N4O3
Molekulárna hmotnosť 290.3
Stupeň absorpcie (Orálne podanie) 90 – 100 %
Metabolizmus pečeň
Polčas 8 – 10 hodín (dospelí s normálnymi obličkovými funkciami); 20 – 50 hodín (dospelí s ťažkým poškodením obličiek)
Vylučovanie obličkami

Trimetoprim (lat. trimethoprimum) je antibakteriálna, synteticky vytvorená chemická látka. Chemicky ide o trimetoxybenzylpyrimidín.

Mechanizmus účinkuUpraviť

Inhibuje reduktázu kyseliny dihydrolistovej (dihydrofolátreduktáza) v baktériách 50 000-krát účinnejšie ako ten istý enzým v bunkách cicavcov. Blokuje tak metabolickú dráhu syntézy DNA. Látka podaná spoločne so sulfonamidmi blokuje túto dráhu súčasne na viacerých miestach, čím sa výrazne zvyšuje jej účinok.

Rezistencia (odolnosť)Upraviť

Baktérie ju získavajú mutáciou alebo prenosom plazmidov. Vyskytuje sa u koliformných baktérií, rodu Hemophillus a ďalších a jej výskyt stúpa.