Tvárnenie za studena

Tvárnenie za studena je technologický proces tvárnenia kovov, prebiehajúci pri bežnej teplote tvárneného materiálu. Patrí do skupiny procesov lisovania za studena. Pri tvárnení sa na materiál pôsobí silou tak, aby sa prekročila medza pružnosti a materiál zostal deformovaný v požadovanom stave aj po skončení pôsobenia tvárniacich síl. Pretvárnenie materiálu za studena nie je rovnomerné v celom priereze (objeme), vznikajú vnútorné napätia. Tieto môžu viesť k porušeniu materiálu.

Plošné tvárnenie - ohýbanie.

Pri tvárnení za studena dochádza vplyvom deformácie k spevneniu kovov, ktoré je úmerné stupňu pretvárnenia. Ďalej sa zväčšuje medza prieťažnosti, pevnosť v ťahu, tvrdosť. Zmenšuje sa húževnatosť.

RozdelenieUpraviť

Tvárnenie za studena sa rozdeľuje na nasledovné skupiny a operácie:

  1. pretvárnenie
  2. ťahanie
  3. razenie
  4. pretláčanie

ZdrojeUpraviť

  • Hluchý M. a kol.: Technológia. Alfa Bratislava, 1977.