Uhličitan horečnatý

chemická zlúčenina

Uhličitan horečnatý (MgCO3) je horečnatá soľ kyseliny uhličitej.

Uhličitan horečnatý
Uhličitan horečnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec MgCO3
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 84,3139 g/mol
Teplota rozkladu 350 °C
Bezpečnosť
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 546-93-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýskytUpraviť

Vyskytuje sa v prírode ako minerál magnezit, alebo ako jeho hydratované formy

  • dihydrát (MgCO3·2H2O)
  • trihydrát (MgCO3·3H2O)
  • pentahydrát (MgCO3·5H2O)