Valín

chemická zlúčenina

Valín (skratka Val alebo V[1]) je vetvená aminokyselina, ktorú si telo nedokáže samo syntetizovať z dostupných zdrojov, preto ju živočíchy musia prijímať z potravy. Spolu s izoleucínom a leucínom predstavujú okamžitý zdroj energie, pretože sú využiteľné priamo z krvného obehu, odkiaľ prechádzajú do svalových buniek, ktoré chránia a zväčšujú ich objem.

Valín
Valín
Valín
Valín
Valín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H11NO2
Systematický názov Kyselina 2-amino-3-metylbutánová
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 117,148 g/mol
pKA 2,32 (karboxyl), 9,62 (amino)
Ďalšie informácie
Číslo CAS L: 72-18-4

D/L: 516-06-3
D: 640-68-6

SMILES CC(C)[C@@H](C(=O)O)N
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Referencie upraviť

  1. Nomenclature and Symbolism for Amino Acids and Peptides [online]. iupac.qmul.ac.uk, [cit. 2023-04-07]. Dostupné online.