Večernica Leachova

Večernica Leachova[2] (iné názvy: večernica pískavá, netopier pískavý lat. Pipistrellus pygmaeus) je malý druh netopiera, ktorý bol až v roku 1999 oddelený od netopiera hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Druhy boli rozdelené pretože používajú rozdielne echolokačné volania. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov večernica Leachova patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie nie je známy. V porovnaní s netopierom hvízdavým nedosahuje takú početnosť, kolónie však vytvára väčšie, okolo 250 jedincov, príležitostne až 3000. Nie je zistené ako hibernuje, či v skupinách a v akých veľkých.[1]

Večernica Leachova
Pipistrellus pygmaeus01.jpg
Večernica Leachova.
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Pipistrellus pygmaeus
Leach, 1825
Synonymá
netopier pískavý,
Vespertilio mediterraneus (Cabrera, 1904)
Pipistrellus pygmaeus range map.png
Rozšírenie večernice Leachovej
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

OpisUpraviť

 • Rozpätie krídel: 190 mm.[3]
 • Hmotnosť: 5,4 až 6 g.[2]
 • Dĺžka tela: 30 až 45 mm.[3]
 • Frekvencia: FM 55 kHz.[3]

Používa frekvenciu od 53 do 86 kHz (najsilnejšie na 55 kHz) a s priemerným trvaním 5,8 ms.[4][5]

 • Lieta rýchlo a obratne medzi korunami stromov.[3]

Rozšírenie a početnosťUpraviť

Večernica Leachova žije v západnej Palearktíde, vyžaduje ďalší prieskum.[2] Jeho rozšírenie je je zrejmé a to najmä z dôvodu nedávneho odlúčenia od iného druhu. Obýva však Strednú Európu, juh Škandinávie, juh Španielska, Britské ostrovy a Kaukaz.

Rozšírenie na SlovenskuUpraviť

Večernica Leachova bola zistená na Slovensku po 49. rovnobežku, po prvýkrát v roku 2001 a revidovaním starších záznamov od roku 1994.[2]

Zo 429 mapovacích kvadrátov DFS sa celkovo vyskytla v 79 (18,4% rozlohy Slovenska):[2]

 • letné a prechodné obdobia: 79 mapovacích kvadrátov (18,4% rozlohy Slovenska) v nadmorských výškach 98 – 324 m n. m.

Ekosozologický status od roku 2001 DD - údajovo nedostatočný.[6]

OchranaUpraviť

Večernica Leachova je zákonom chránená, spoločenská hodnota je 460 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[7]

Druh je zaradený do Bonnského dohovoru (Príloha II)[8], Bernského dohovoru (Príloha II)[9] a smernici o biotopoch (Príloha IV).

ReferencieUpraviť

 1. a b IUCN Red list 2020.1. Prístup 22. marca 2020.
 2. a b c d e KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Štefan Danko, Peter Kaňuch & Ján Krištofík. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Večernica Leachova - Pipistrellus pygmaeus, s. 383 – 386.
 3. a b c d SON Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, prehľad druhov
 4. Parsons, S. and Jones, G. (2000) 'Acoustic identification of twelve species of echolocating bat by discriminant function analysis and artificial neural networks.' J Exp Biol., 203: 2641-2656.
 5. Obrist, M.K., Boesch, R. and Flückiger, P.F. (2004) 'Variability in echolocation call design of 26 Swiss bat species: Consequences, limits and options for automated field identification with a synergic pattern recognition approach.' Mammalia., 68 (4): 307-32.
 6. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska: Dávid Žiak, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Mammals (Mammalia) of Slovakia), s. 154 - 156.
 7. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-03-19]. Dostupné online.
 8. Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1995-03-01, [cit. 2020-02-20]. Dostupné online.
 9. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

ZdrojUpraviť

 • Hutson, A.M., Spitzenberger, F., Aulagnier, S., Coroiu, I., Karataş, A., Juste, J., Paunovic, M., Palmeirim, J. & Benda, P. 2008. Pipistrellus pygmaeus. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <www.iucnredlist.org>. Prístup 22. december 2011.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Soprano Pipistrelle na anglickej Wikipédii.

Iné projektyUpraviť