Vištucký potok

potok v Podunajskej nížine

Vištucký potok je potok v Podunajskej nížine, preteká územím okresov Pezinok a Senec. Je to ľavostranný prítok Stoličného potoka, meria 21 km a je tokom IV. rádu. Horný tok v Malých Karpatoch sa niekedy označuje ako Kamenný potok a napája malú vodnú nádrž pri osade Piesok a vodnú nádrž Harmónia pri rovnomennej osade. Na území tejto osady sa sprava oddeľuje vedľajšie rameno, ktoré sa na južnom okraji rekreačnej zástavby spája s tokom Stoličného potoka. Na dolnom toku preteká intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou, napája vodnú nádrž Vištuk. Medzi obcami Báhoň a Čataj sa koryto výraznejšie vlní a do Stoličného potoka ústi v oblasti hustej siete upravených vodných tokov.

Vištucký potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Zdrojnica Veľká homoľa, Malé Karpaty
Ústie Stoličný potok
Dĺžka 21 km
Povodie Malého Dunaja
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-15-646
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Vodná nádrž Harmónia

Prameň: v Malých Karpatoch na severnom svahu Veľkej homole (709,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 570 m n. m., v lokalite Zbojnícke

Smer toku: od prameňa najprv na sever, následne sa dvakrát esovito stáča a pokračuje na východ, potom vytvára menší oblúk ohnutý na sever a stáča sa na juhovýchod, pri obci Vištuk tečie na krátkom úseku na východ, ďalej pokračuje až k obci Báhoň na juhovýchod, odtiaľ až po Veľký Grob na juhojuhovýchod a za obcou pokračuje k ústiu východojuhovýchodným smerom

Geomorfologické celky: 1.Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Homoľské Karpaty, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Trnavská pahorkatina, časti Podmalokarpatská pahorkatina a Trnavská tabuľa, 3.Podunajská rovina, podcelok Úľanská mokraď

Prítoky: zľava dva prítoky z juhovýchodného svahu Modranskej Baby (646 m n. m.), Poľný kanál, Dubovský potok, prítok z oblasti Kamenice a z oblasti Hájskeho; sprava prítok spod Tisových skál a z oblasti Červeného

Ústie: do Stoličného potoka juhovýchodne od obce Veľký Grob v nadmorskej výške okolo 122 m n. m.

Obce: severný okraj mesta Modra (časti Piesok, Harmónia a Kráľová), Vištuk, Báhoň, Kaplna, Igram, Čataj a Veľký Grob

Iné projekty

upraviť