Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (* 20. august 1964, Bratislava) je slovenský historikuniverzitný pedagóg.

Vincent Múcska
slovenský historik a univerzitný pedagóg
Vincent Múcska
Dielo
Vedecké pôsobenieUniverzita Komenského v Bratislave
Akademický titulmagister
Vedecká hodnosťphilosophae doctor
Osobné informácie
Narodenie20. august 1964 (59 rokov)
Bratislava

Životopis

upraviť

Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), v odbore slovenský jazyk a literatúra – dejepis. V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore všeobecné dejiny. V rokoch 1989 – 1991 pôsobil v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV), následne od roku 1991 na Katedre všeobecných dejín FiF UK. Od 1. mája 2013 zastáva pozíciu prorektora UK pre rozvoj, ktorej predchádzalo pôsobenie vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty a IT na FiF UK. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti, podpredsedom Vedeckej rady HÚ SAV a i.

Vybraná personálna bibliografia

upraviť
  • Múcska, Vincent (1995), „K otázke celibátu v Uhorsku do začiatku 12. storočia“, Slovanské štúdie, 1/1994, Bratislava: Slovak Academic Press, str. 40-49, ISBN 8085665573 
  • Múcska, Vincent (1998), „Pevné žezlo byzantského odchovanca Belo III.“, in Segeš, Vladimír et al., Kniha kráľov : Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov, Bratislava: Kleio, str. 101-104, ISBN 8096786202