Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Zvolen

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Zvolen sa nachádza 160 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Zvolen
Obec Počet pamiatok
Babiná 7
Bacúrov 3
Breziny 1
Budča 1
Bzovská Lehôtka 0
Dobrá Niva 7
Dubové 3
Hronská Breznica 0
Kováčová 5
Lešť 0
Lieskovec 0
Lukavica 0
Michalková 3
Očová 7
Ostrá Lúka 10
Pliešovce 3
Podzámčok 5
Sása 5
Sielnica 1
Sliač 14
Tŕnie 7
Turová 0
Veľká Lúka 1
Zvolen 71
Zvolenská Slatina 10
Železná Breznica 3