Zoznam panovníkov Sicílie

zoznamový článok projektov Wikimedia

Sicílske kráľovstvo (lat. Regnum Siciliae; tal. Regno di Sicilia) bol historický štátny útvar na juhu Talianska v rokoch 1130 – 1816. Pôvodne obsahovalo okrem samotnej Sicílie aj celú južnú časť Apeninského polostrova. V roku 1282 došlo k rozpadu kráľovstva na dva samostatné subjekty – ostrovnú a pevninskú časť. V historickej literatúre sa pre obdobie po roku 1282 názvom Sicílske kráľovstvo označuje štátny útvar zahrňujúci len ostrov. Ten bol počas histórie často začleňovaný do Aragónskeho a Španielskeho kráľovstva (pričom toto spojenie bolo vždy len ako únia).

V roku 1735 dobyl Sicíliu vo vojne o poľské dedičstvo parmský vojvoda Karol Bourbonský, ktorý sa zároveň stal aj Neapolským kráľom. Obe kráľovstvá boli od vtedy s krátkou Napoleonskou prestávkou pod vládou jedného panovníka a v roku 1816 boli aj formálne spojené do Kráľovstva oboch Sicílií.

Sicílski grófi (1071 – 1130)Upraviť

V roku 1059 pápež Mikuláš II. pridelil Sicíliu vojvodovi Robertovi Guiscardovi, ktorý ju ako grófstvo prenechal svojmu bratovi Rogerovi.

Hautevillská dynastia
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Roger I.
Veľký gróf
1071 – 1101 1031 – 22. jún 1101 Tancred Hautevilleský
Fredisenda
1061 Judita
(4 deti)
1077 Eremburga Mortainská
(8 detí)
1087 Adelaida del Vasto
(4 deti)
  Simon 1101 – 1105 1093 – 1105 Roger I.
Adelaida del Vasto
- -
  Roger II. 1105 – 1130 22. december 109526. február 1154 Roger I.
Adelaida del Vasto
1117 Elvíra Kastílska
(6 detí)
1149 Sibyla Burgundská
(2 deti)
1151 Beatrix z Rethelu
(1 dieťa)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Sicílske kráľovstvoUpraviť

Roger II. prijal v roku 1130 od protipápeža Ankléta II. kráľovský titul, ktorý v roku 1139 uznal aj pápež Inocent II. Sicílske kráľovstvo sa odvtedy nerozkladalo len na ostrove Sicília, ale pokrývalo aj južnú tretinu Apeninského polostrova, onedlho si pripojilo aj Maltu a Mahdiu.

Hautevillská dynastia (1130 – 1198)Upraviť

Hautevillská dynastia
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Roger II. 1130 – 1154 22. december 109526. február 1154 Roger I.
Adelaida del Vasto
1117 Elvíra Kastílska
(6 detí)
1149 Sibyla Burgundská
(2 deti)
1151 Beatrix z Rethelu
(1 dieťa)
  Viliam I.
Zlomyseľný
1154 – 1166 1131 – 7. máj 1166 Roger II.
Elvíra Kastílska
? Margaréta Navarrská
(4 deti)
  Viliam II.
Dobrotivý
1166 – 1189 1155 – 11. november 1189 Viliam I.
Margaréta Navarrská
1177 Johana Anglická
(žiadne deti)
? Konstancia Sicílska
(žiadne deti)
  Tancred 1189 – 1194 1138 – 20. február 1194 Roger III. (syn Rogera II.)
Emma Lecceská
? Sibyla Acerraská
(6 detí)
  Roger III.
Spolukráľ svojho otca
1193 – 1194 117524. december 1193 Tancred
Sibyla Acerraská
1193 Irena Angelina
(žiadne deti)
  Viliam III. 1194
(Vládol iba 10 mesiacov)
1190 – 1198 Tancred
Sibyla Acerraská
- -
  Konstancia 1194 – 1198 115427. november 1198 Roger II.
Beatrix z Rethelu
27. január 1186 Henrich VI.
(1 dieťa)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Konstancia sa vydala za rímskonemeckého cisára Henricha VI., ktorý si už predtým nárokoval na Sicílsky trón, na ktorý sa dostal až po sobáši s Konstanciou.

Hohenstaufská dynastia (1194 – 1266)Upraviť

Hohenstaufovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Henrich I. 1194 – 1197 november 116528. september 1197 Fridrich I.
Beatrix I. Burgundská
27. január 1186 Konstancia
(1 dieťa)
  Fridrich I. 1198 – 1250 26. december 119413. december 1250 Henrich I.
Konstancia
15. august 1209 Konstancia Aragónska
(1 dieťa)
9. november 1225 Jolanda II.
(2 deti)
15. júl 1235 Izabela Anglická
(4 deti)
  Henrich II.
Spolukráľ svojho otca
Ako švábsky vojvoda Henrich (VII.)
1212 – 1217 121112. február 1242 Fridrich I.
Konstancia Aragónska
- -
  Konrád
Ako nemecký kráľ Konrád IV., jeruzalemský kráľ Konrád II.
1250 – 1254 25. apríl 122821. máj 1254 Fridrich I.
Jolanda II.
1246 Alžbeta Bavorská
  Konradin 1254 – 1258 25. marec 125229. október 1268 Konrád
Alžbeta Bavorská
? ?
  Manfréd
Zosadený svojím poručníkom Manfrédom
1258 – 1266 123226. február 1266 Fridrich II.
(nemanželský syn)
Bianka Lancia
? Beatrix Savojská
(1 dieťa)
? Helena Angelina Doukaina
(5 detí)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Kvôli nezhodám Fridricha II. s pápežom odmietla pápežská stolica po jeho smrti naďalej ponechať kráľovstvo ako pápežské léno Hohenstaufovcom a ponúkla ho Edmundovi, mladšiemu synovi anglického kráľa Henricha III., ktorý sa tu však nepresadil. Následne pápežská stolica kráľovstvo pridelila mladšiemu synovi francúzskeho kráľa Ľudovíta VIII., Karolovi z Anjou.

Dynastia PlantagenetovcovUpraviť

Plantagenetovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Edmund Crouchback 1254 – 1263 16. január 1245 – 5. jún 1296 Henrich III.
Eleonóra Provensalská
1269 Lady Evelína de Forzová
(žiadne deti)
1276 Blanka Artoisová
(4 deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Kapetovsko-anjouovská dynastia (staršia vetva)Upraviť

Kapetovsko-anjouovská dynastia
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Karol I. z Anjou 1266 – 1282 21. marec 1226 – 7. január 1285 Ľudovít VIII.
Blanka Kastílska
31. január 1246 Beatrix Provensálska
(7 detí)
18. november 1268 Margaréta Burgundská
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

V roku 1282 bolo Kráľovstvo oboch Sicílií v dôsledku povstania (Sicílske nešpory) rozdelené na Sicílske kráľovstvo (nazývané aj Trinakria) a pevninskú oblasť, Neapolské kráľovstvo, ktoré malo centrum v Neapolsku. Sicílsky vzbúrenci potom prijali za svojho kráľa aragónskeho kráľa Petra III. Ten však vládol iba na ostrove Sicília a pevninská časť kráľovstva zostala naďalej v rukách Anjuovcov. V roku 1302 bola podpísaná definitívna mierová zmluva, ktorou sa dovtedajšie Kráľovstvo oboch Sicílií rozpadlo na dve kráľovstvá – Sicílske a Neapolské. Tieto dve kráľovstvá boli opätovne zjednotené až v roku 1816.

Kráľovstvo TrinacriaUpraviť

Aragónsky králiUpraviť

Aragónsky králi
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Peter I. 1282 – 1285 1240 – 2. november 1285 Jakub I.
Jolanda Uhorská
13. jún 1262 Konstancia Sicílska
(6 detí)
  Jakub II. 1285 – 1296 10. august 1267 – 5. november 1327 Peter I.
Konstancia Sicílska
1. december 1291 Izabela Kastílska
(žiadne deti)
29. október 1295 Blanka z Anjou
(10 detí)
15. jún 1315 Mária Lusignanská
(žiadne deti)
25. december 1322 Elisenda Montcadaská
  Fridrich II. 1296 – 1336 13. december 1272 – 25. jún 1337 Peter I.
Konstancia Sicílska
17. máj 1302 Eleonóra z Anjou
(9 detí)
  Peter II. 1337 – 1342 júl 1305 – 15. august 1342 Fridrich II.
Eleonóra z Anjou
23. apríl 1322 Alžbeta Korutanská
(9 detí)
  Ľudovít 1342 – 1355 1337 – 16. október 1355 Peter II.
Alžbeta Korutanská
- -
  Fridrich III. 1355 – 1377 1. september 1341 – 27. január 1377 Peter II.
Alžbeta Korutanská
11. apríl 1361 Konstanza Aragónska
(1 dieťa)
17. január 1372 Antónia z Balzi
(žiadne dieťa)
  Mária Sicílska 1377 – 1401 1367 – 25. máj 1402 Fridrich III.
Konstanza Aragónska
1390 Martin I.
(žiadne deti)
  Martin I. 1395 – 1409 1374 – 25. júl 1409 Martin I. Aragónsky
Mária Lunaská
1390 Mária Sicílska
(žiadne deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Trastamárska dynastiaUpraviť

Trastamárska dynastia
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Martin II. 1409 – 1410 1356 – 31. máj 1410 Peter IV.
Eleonóra Sicílska
13. jún 1372 Mária de Luna
(4 deti)
1409 Margaréta Pradeská
(žiadne deti)
  Ferdinand I. 1412 – 1416 27. november 1380 – 2. apríl 1416 Ján I.
Eleonóra Aragónska
1394 Eleonóra Alburquerqueská
(8 detí)
  Alfonz V. 1416 – 1458 1396 – 27. jún 1458 Ferdinand I.
Eleonóra Alburquerqueská
1415 Mária Kastílska
(žiadne deti)
  Ján II. 1458 – 1479 29. jún 1397 – 20. január 1479 Ferdinand I.
Eleonóra Alburquerqueská
6. november 1419 Blanka I. Navarrská
(4 deti)
? Jana Enríquezová
(2 deti)
  Ferdinand II. 1479 – 1516 10. marec 1452 – 23. január 1516 Ján II.
Jana Enríquezová
19. október 1469 Izabela I.
(5 detí)
1505 Germaine z Foixu
(žiadne deti)
  Jana Kastílska 1516 – 1555 6. november 1479 – 12. apríl 1555 Ferdinand II.
Izabela I.
1496 Filip I.
(6 detí)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Habsburgovci (španielska vetva)Upraviť

Habsburgovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Karol V. 1516 – 1554 24. február 1500 – 21. september 1558 Filip I.
Jana Kastílska
10. marec 1526 Izabela Portugalská
(3 deti)
  Filip I. 1554 – 1598 21. máj 1527 – 13. september 1598 1543 Mária Portugalská
(1 dieťa)
1554 Mária I.
(žiadne deti)
1559 Alžbeta Valois
(2deti)
4. máj 1570 Anna Habsburská
(5 detí)
  Filip II. 1598 – 1621 14. apríl 1578 – 31. marec 1621 Filip I.
Anna Habsburská
18. apríl 1599 Margaréta Habsburská
(5 detí)
  Filip III. 1621 – 1665 8. apríl 1605 – 17. september 1665 Filip II.
Margaréta Habsburská
1615 Izabela Bourbonská
(7 detí)
1649 Mária Anna Habsburská
(5 detí)
  Karol III. 1665 – 1700 6. november 1661 – 1. november 1700 Filip III.
Mária Anna Habsburská
19. november 1679 Mária Lujza Orleánska
(žiadne deti)
14. máj 1690 Mária Anna Falcká
(žiadne deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Dynastia BourbonovcovUpraviť

Bourbonovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Filip IV. 1700 – 1713 19. december 1683 – 9. júl 1746 Ľudovít Francúzsky
Mária Anna Bavorská
2. november 1701 Mária Lujza Savojská
(4 deti)
24. december 1714 Alžbeta Farnese
(7 deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Savojská dynastiaUpraviť

Savojskí
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Viktor Amadeus II. 1713 – 1720 14. máj 1666 – 31. október 1732 Karol Emanuel II. Savojský
Mária Jana Savojská – Nemourská
10. apríl 1684 Anna Mária Orleánska
(6 detí)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Habsburská dynastia (rakúska vetva)Upraviť

Habsburgovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Karol VI. Habsburský 1707 – 1734 1. október 1685 – 20. október 1740 Leopold I.
Eleonóra Magdaléna Falcko-neuburská
1. august 1708 Alžbeta Kristína Brunšvicko-wolfenbüttelská
(4 deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

Dynastia Bourbonovcov (neapolská vetva)Upraviť

Bourbonovci
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)
  Karol V. 1734 – 1759 20. január 1716 – 14. december 1788 Filip V.
Alžebta Farnese
1738 Mária Amália Saská
(13 detí)
  Ferdinand III. 1759 – 1816 12. január 1751 – 4. január 1825 Karol VII.
Mária Amália Saská
12. máj 1768 Mária Karolína Habsbursko-lotrinská
(17 detí)
27. november 1814 Lucia Migliaccio Floridijská
(žiadne deti)
Portrét Meno Roky panovania Roky života Rodičia Dátum svadby Manžel / Manželka
(počet detí)

V roku 1816 kráľ Ferdinand IV. zlúčil dve kráľovstvá – Neapolské a Sicílske kráľovstvo. Vytvoril tak nové kráľovstvo – Kráľovstvo oboch Sicílií, kde vládol už pod novým menom Ferdinand I.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť