Používateľský datagramový protokol – Ostatné jazyky