Absolutórium (školstvo)

Absolutórium je písomné potvrdenie (osvedčenie,[1][2] vysvedčenie[3][4]) o úspešnom ukončení štúdia a všetkých predpísaných skúšok na škole, spravidla na vysokej škole.[5][6]

Na území Slovenska sa pôvodne vystavovalo na konci posledného ročníka na školách, kde štúdium nebolo uzavreté súbornejšou skúškou. Do reformy vysokoškolského štúdia v roku 1950 absolutóriá udeľovali fakulty ako osobitný doklad o úspešnom absolvovaní predpísaných semestrov, prednášok, seminárovcvičení, ktorý bol potrebný na pripustenie k štátnej skúške alebo k rigoróznej skúške.[5]

Referencie upraviť

  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „absolutórium“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=absolutórium&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#, dost. 2018-08-05 
  2. Buzássyová, Klára; Jarošová, Alexandra, edi. (2006), „absolutórium“, Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0932-4 
  3. Čečetka, Juraj, ed. (1943), „Absolutórium“, Príručný pedagogický lexikon, I., Turčiansky Svätý Martin: Kompas, str. 11 . „Takto nazývame vysvedčenie, vydávané žiakom pri odchode zo školy po dokončení štúdií“.
  4. „absolutórium“, Encyclopaedia Beliana : Slovenská všeobecná encyklopédia v danástich zväzkoch, Prvý zväzok, A – Belk (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied; VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, str. 31, ISBN 80-224-0554-X . „vysvedčenie o absolvovaní školy, potvrdenie o skončenom štúdiu na vysokej škole“
  5. a b Pavlík, Ondrej, ed. (1984), „absolutórium“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1, A – O (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 18 
  6. „absolutorium“, Malá československá encyklopedie, 1, A – Č (1. vyd.), Praha: Academia, 1984, str. 27