Acetylacetón

chemická zlúčenina

Acetylacetón (iné názvy: pentán-2,4-dión; 2,4-pentándión), chemický vzorec CH3COCH2COCH3, je organická zlúčenina, ktorá má v štandardných podmienkach formu žltkastej alebo bezfarebnej kvapaliny s príjemnou vôňou. Je horľavá, s teplotou varu 140,4 °C.

VýrobaUpraviť

NaOEt + EtO2CCH3 + CH3C(O)CH3 → NaCH3C(O)CHC(O)CH3 + 2 EtOH
NaCH3C(O)CHC(O)CH3 + HCl → CH3C(O)CH2C(O)CH3 + NaCl

PoužitieUpraviť

Používa sa vo farmaceutickom a agrochemickom priemysle, ako rozpúšťadlo, pri extrahovaní kovov, výrobe aditív a podobne.

ZdrojUpraviť