Acetylkoenzým A

chemická zlúčenina

Acetylkoenzým A (skr. acetyl-CoA, často i ako CH3CO~SCoA) je derivát kyseliny octovej, v ktorom sa acetylový zvyšok viaže na koenzým A.[1] Acetylová skupina je viazaná tioesterovou väzbou na -SH koenzýmu. Táto väzba sa označuje i ako makroergická, teda energeticky veľmi bohatá, pretože hydrolýzy tejto väzby má vysokú hodnotu Gibbsovej voľnej energie (okolo -31 kJ/mol).[2] Vďaka tejto väzbe ide o jednu z kľúčových molekúl v energetickom metabolizme bunky (napríklad Krebsovom cykle).

Molekula Acetyl-CoA

ReferencieUpraviť

  1. acetylkoenzým A. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 39.
  2. WEBB, Michael E.; SMITH, Alison G.. Pantothenate Biosynthesis in Higher Plants. Zväzok 58. [s.l.] : Academic Press, 2011-01-01. (Biosynthesis of Vitamins in Plants Part A.) DOI: 10.1016/B978-0-12-386479-6.00001-9. Dostupné online. DOI:10.1016/b978-0-12-386479-6.00001-9 S. 203–255. (po anglicky)