Acetylkoenzým A

chemická zlúčenina

Acetylkoenzým A (skr. Acetyl-CoA, chemický vzorec CH3CO~SCoA) je derivát kyseliny octovej, v ktorom sa acetylový zvyšok viaže makroergickou (energeticky veľmi bohatou) tioesterovou väzbou (41kJ/mol) na skupinu -SH koenzýmu. Vďaka tejto väzbe ide o jednu z kľúčových molekúl v energetickom metabolizme bunky (pozri napr. Krebsov cyklus).

Molekula Acetyl-CoA

ZdrojUpraviť