Biela vrana je slovenské ocenenie, udelované od roku 2008 ľuďom, ktorí preukázali občiansku statočnosť a svojimi postojmi upozorňujú na problémy spoločnosti, hoci im to prináša problémy. Udeľujú ho občianske združenia Aliancia Fair-play a VIA IURIS.

Biela vrana
Udeľovanéza spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin[1]
KrajinaSlovensko
UdeľujeAliancia Fair-play a VIA IURIS
Prvý ročník2008
Posledný ročník2020
Web stránkabielavrana.sk

Z nominácií, ktoré pripravia organizácie, vyberá nositeľa ceny (môže ich byť aj viac) hodnotiaci výbor, zložený z ľudí aktívnych v spoločenskom a občianskom živote.[2] Laureáti dostávajú ceny na verejnom podujatí – v roku 2008 na hudobnom festivale Pohoda, v rokoch 2009 a 2010 symbolicky 17. novembra počas série koncertov s názvom Koncert pre všímavých, v rokoch 2011 a 2012 počas podujatí organizovaných pri príležitosti 17. novembra. Cenu odovzdávajú laureáti ocenenia z minulých ročníkov a osobnosti verejného života, ktoré sú zvyčajne aj členmi poroty. Ceny už odovzdávali hudobník, politik a bývalý disident Michael Kocáb, filozof Egon Gál, spisovateľ a novinár Martin Milan Šimečka, herečka Emília Vášáryová, spisovateľ Tomáš Janovic.

Laureáti ceny upraviť

Rok 2008 [3] upraviť

 • Jaroslav Pavlovič a občania Pezinka bojujúci proti skládke odpadu
  • ocenenie bolo udelené za vytrvalosť, dobrovoľnícke aktivity v tejto kauze, občiansku odvahu bojovať za životné prostredie a kvalitu života v meste a to aj proti silným ekonomickým záujmom.[4]
 • Alexander Mojš – sudca
  • ocenenie dostal za vytrvalú snahu o spravodlivosť, vieru v princípy a výraznú odvahu, ktorú preukázal vo veľmi neštandardných okolnostiach.[4]

Rok 2009 [5] upraviť

 • Jozef Hašto – psychiater
  • ocenenie mu bolo udelené za občiansku odvahu, profesionalitu a ľudskosť, ktoré ďaleko prekročili jeho odborné povinnosti.
 • Roman Kvasnica – advokát
  • ocenenie bolo udelené za to, že zašiel ďaleko za svoje advokátske povinnosti v obrane ľudských práv Hedvigy Malinovej, prejavil odvahu, úctu k hodnotám a mnohým občianskym, či ústavným cnostiam a bol ochotný s vedomím „nekonečnosti“ prípadu obmedziť svoje osobné záujmy a potreby.
 • Jana Dubovcová – sudkyňa a ďalší piati sudcovia (Ľudmila Babjaková, Juraj Babjak, Dušan Čimo, Darina Kuchtová a Peter Paluda)
  • Jana Dubovcová dostala cenu za nekompromisnú, dlhodobú obhajobu princípov, občiansku i profesnú odvahu v mimoriadne konzervatívnom a skostnatelom systéme brániacom sa proti zásadným reformám.
  • sudcovia Ľudmila Babjaková, Juraj Babjak, Dušan Čimo, Darina Kuchtová a Peter Paluda boli ocenení za odvahu a úctu k profesným hodnotám, pričom riskovali svoje kariéry a vystavovali sa hrozbe politického šikanovania.
 • Marián Jasík pracovník Správy Národného parku Nízke Tatry a jeho ďalších 17 kolegov: Pavel Mathé, Adalbert Mezei, Marek Žiačik, Peter Turis, Stanislav Ondruš, Rastislav Hlaváčik, Dan Harťanský, Mikuláš Hančin, Ľubomíra Dzúriková, Jozef Janoviak, Peter Potocký, Miroslav Kaliský, Ján Kicko, Anna Šucháňová, Igor Halgaš, Ján Kuklica, Peter Benkovič

Rok 2010 [5] upraviť

 • Marek Božík – občiansky aktivista, zakladateľ občianskeho združenia Park v meste.
  • ocenenie mu bolo udelené za nezištnú občiansku aktivitu, spájanie ľudí, zastupovanie záujmu verejnosti a vytrvalosť aj napriek nevôli miestnych politikov a ich neochote diskutovať s obyvateľmi mesta[6]
 • Zuzana Melicherčíková – bývalá zamestnankyňa študijného oddelenia Právnickej fakulty UK v Bratislave.
  • ocenenie jej bolo udelené za principiálny postoj a dôslednú obhajobu pravidiel aj za cenu straty zamestnania proti presile inštitúcie a jej vedenia[7]
 • Ján Mičovský – bývalý šéf komunikačného odboru štátneho podniku Lesy SR.
  • ocenenie mu bolo udelené za principiálny a morálny postoj, neúnavnosť a schopnosť mobilizovať verejnú pozornosť a podporu prípadu neefektívneho nakladania s majetkom štátneho podniku[8]

Rok 2011 [9] upraviť

 • Ivan Cehelský – dôchodca.
  • ocenený bol za vytrvalý aktivizmus v ochrane prírody napriek viacnásobným útokom na jeho majetok, ktoré spôsobili značné škody.
 • Erika Lakatošová – bývalá zamestnankyňa Obecného úradu v obci Ruská.
  • ocenená bola za dôslednú ochranu obecných financií, vytrvalosť (aj napriek tomu, že v úsilí ostala sama) a nepodľahnutie tlaku.
 • Marta Lauková (in memoriam) – sudkyňa Okresného súdu Bratislava I.
  • ocenená bola za odvážne presadzovanie sudcovskej nezávislosti napriek politickému tlaku a šikanovaniu.

Rok 2012 [10] upraviť

 • Simona Rudavská – pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • bola ocenená za svoj postoj, keď ohlásila svojho kolegu, ktorý jej ponúkal úplatok. Spolupracovala s políciou ako agentka. Z práce bola prepustená, po medializácii jej prepustenia opätovne prijatá – miesto generálnej riaditeľky sekcie však pracuje ako referentka.
 • Jozef Žaťko – bývalý zamestnanec Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra.
  • bol ocenený za svoj postoj, keď upozornil, že jeho kolegovia kradnú pohonné hmoty tak, že nadhodnocujú spotrebu služobných áut. Následne čelil šikanovaniu – aj vo forme disciplinárnych konaní vedených voči nemu. Neskôr dal výpoveď. Upozornil aj na korupciu vo futbale, kde pôsobí ako rozhodca.
 • Marcel Strýko (in memoriam) – košický undergroundový umelec, filozof, významný predstaviteľ disentu.
  • ocenený bol za trvalý prínos pre slobodnú demokratickú spoločnosť.[11]

Rok 2013 [12] upraviť

 • Vladimír Crmomanučiteľ hudobnej výchovy a umenia na bratislavskej Spojenej škole Novohradská.
  • bol ocenený za svoju aktivitu pri kontrole míňania financií v rezorte Ministerstva školstva SR. Založil občiansku iniciatívu „Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť“. Novinárov upozornil na viacero prípadov plytvania. Svojimi aktivitami sa snažil poukázať na to, že pri efektívnom hospodárení v školstve by sa platy učiteľov mohli zvýšiť.
 • Oto Žarnay – do mája 2013 učiteľ a predseda Rady školy na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach.
  • bol ocenený za svoj postoj, keď poukázal na faktúru za externé právne služby, o poskytovaní ktorých nevedeli ani učitelia, ani školská rada. Prišiel o zamestnanie. Kontrola preukázala nehospodárne minutých 2 400 €, no ukázalo sa, že podobný problém existuje na viacerých školách.[13]
 • Mariana Vavrová – bývalá pracovníčka Ústredia Sociálnej poisťovne.
  • bola ocenená za svoj postoj, keď upozornila na rozpor medzi znením zákona a vnútornou smernicou. Podľa tej sa vyplácali starobné dôchodky aj policajtom a vojakom, ktorí odpracovali menej ako 15 rokov. Spísala petíciu a získala podporu 86 zamestnancov. Zakrátko sa jej miesto stalo nadbytočným a ocitla sa bez zamestnania.[14]
 • Katarína Šimončičová – ochranárka a aktivistka, ktorá sa s odhodlaním dlhodobo venuje záchrane stromov.
  • ocenená bola za trvalý prínos pre spoločnosť. V priebehu mnohých rokov sa zúčastnila stoviek výrubových konaní, pri ktorých oponovala riešeniam likvidujúcim stromy. Angažovala sa aj vo viacerých ochranárskych kauzách.[15]

Rok 2014 [16] upraviť

 • Ľubica Lapinová – bývalá kontrolórka v Národnom lesníckom centre.
  • ocenená za dôslednosť pri výkone pracovných povinností kontrolórky aj napriek tlaku zo strany nadriadených.
 • Zuzana Pechočiaková – detská lekárka vo Fakultnej nemocnici v Nitre.
  • ocenená za odvahu a odhodlanie bojovať za práva pacienta.
 • Oleg Pastier – vydavateľ, autor básnických zbierok, rozhlasový publicista.
  • ocenený za dlhodobý občiansky a kultúrny prínos i životnú konzistenciu.

Rok 2015 [17] upraviť

 • Magdaléna Kovačovičová
  • ocenená za občiansku aktivitu. Ako zdravotná sestra a členka správnej rady nemocnice sa spolu s Alanom Suchánkom sa postavila proti predraženému nákupu v kauze CT prístroja v Piešťanoch.
 • Andrej Bán
  • ocenený za dlhodobý prínos. Fotograf a reportér, založil neziskovú organizáciu Človek v ohrození.
 • Anton Srholec
 • Alan Suchánek
  • Ocenený pre kauzu predraženého nákupu CT prístroja do piešťanskej nemocnice. Svoje ocenenie vrátil v polovici júna 2016.

Rok 2016 [18] upraviť

 • Monika Podolinská
  • ocenená za pomoc rómskym deťom. Bývalá riaditeľka a súčasná učiteľka na Základnej škole v obci Muránska Dlhá Lúka.
 • Ján Benčík
  • ocenený za systémové monitorovanie a odhaľovanie extrémistov napriek osobnému riziku.
 • Khadra Abdile
  • „Khadra Abdile a Emília Trepáčová získali ocenenie za vzájomnú solidaritu a toleranciu, takú potrebnú v dnešnom svete. Obe čelia útokom a prejavujú odvahu, ktorou prekračujú strach i svoje kultúrne i ľudské hranice.“
 • Emília Trepáčová
  • „Khadra Abdile a Emília Trepáčová získali ocenenie za vzájomnú solidaritu a toleranciu, takú potrebnú v dnešnom svete. Obe čelia útokom a prejavujú odvahu, ktorou prekračujú strach i svoje kultúrne i ľudské hranice.“

Rok 2017 [19] upraviť

 • Zuzana Hlávková
  • ocenená „za dôslednú a poctivú obhajobu verejných financií, opakovanú snahu o nápravu vo vnútri inštitúcie, ale aj následnú odvahu pomenovať problémy a pokúsiť sa o nápravu verejne napriek mocenskej prevahe, ktorá stála proti nej počas tejto najprestížnejšej udalosti ostatných rokov na Slovensku“. Upozornila na podozrivé zákazky na ministerstve zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva v Európskej únii.
 • Pavol Szalai
  • ocenený „za dôslednú a poctivú obhajobu verejných financií, opakovanú snahu o nápravu vo vnútri inštitúcie, ale aj následnú odvahu pomenovať problémy a pokúsiť sa o nápravu verejne napriek mocenskej prevahe, ktorá stála proti nemu počas tejto najprestížnejšej udalosti ostatných rokov na Slovensku“. Upozornil na podozrivé zákazky na ministerstve zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva v Európskej únii.
 • Štefan Straka
  • ocenený „za vytrvalú oddanosť tomuto netradičnému inovatívnemu prístupu, ktorým spoločnosti ukazuje možné pozitívne riešenia, prispieva k lepšiemu spolužitiu a zníženiu napätí medzi etnikami“. Učí Rómov ekologickému farmárčeniu.
 • Erik Baláž
  • ocenený „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov“. Ako ochranár stál na čele záchrany Tichej a Kôprovej doliny pred vyrúbaním po známej kalamite v Tatrách a významnou mierou sa zaslúžil o vznik a ochranu najväčšieho divokého prostredia na Slovensku i jedného z najväčších v Európe.

Rok 2018 [20] upraviť

 • Ján Kuciak (in memoriam) – investigatívny novinár, úkladne zavraždený spolu so snúbenicou Martinou Kušnírovou, pričom pravdepodobným motívom vraždy bola jeho investigatívna práca
 • Zuzana Petková – riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu, predtým zástupkyňa šéfredaktora týždenníka Trend a reportérka v denníku SME a Hospodárske noviny
 • Pavla Holcová – novinárka, zakladateľka Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Spolupracovala s Jánom Kuciakom a ďalšími novinármi pri viacerých kauzách (Panama Papers, talianska mafia na Slovensku, drogová kriminalita). Po jeho vražde jej bola v Česku pridelená policajná ochrana.
 • Marek Vagovič – komentátor a šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk. Po vražde Jána Kuciaka dostal spolu s redakciou policajnú ochranu.
 • Monika Tódová – reportérka Denníka N, predtým pracovala v denníku SME. Venuje sa domácej politike a investigatíve.
 • Xénia Makarová – redaktorka týždenníka Trend, venovala sa najmä ekonomickým témam. V súvislosti s novinárskou prácou čelila trestnému stíhaniu.
 • Adam Valček – ekonomický reportér a vedúci investigatívnych projektov denníka SME, intenzívne sa venuje aj dátovej žurnalistike. Po vražde Jána Kuciaka patril medzi novinárov, ktorí dostali policajnú ochranu.

Rok 2019 [21] upraviť

Rok 2020 [22] upraviť

 • Jaroslav Macek – predseda Okresného súdu Žilina vybudoval protischránkový register, ktorý núti firmy obchodujúce so štátom priznávať ich skutočných vlastníkov.
 • Jolana a Štefan Nátherovci – manželia vyše 25 rokov pracujú s rómskymi deťmi v náročných komunitách.
 • Andrej Belák – odborník na zdravie Rómov, ktorého iniciatíva prispela k tomu, aby mal štát dostatok informácií pre testovanie vylúčených komunít.
 • Za našu FIIT – študentská iniciatíva upozornila na neštandardné vyhodenie profesorky aj podozrenia z možného ovplyvňovania senátnych volieb na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Referencie upraviť

 1. Štatút ocenenia [online]. bielavrana.sk, [cit. 2017-07-10]. Dostupné online.
 2. Porota Bielej vrany
 3. Biele vrany 2008
 4. a b TÓDOVÁ, Monika. Sudca Mojš a Pezinčania sú Biele vrany. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2008-07-19. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 5. a b Biele vrany 2009
 6. SUDOR, Karol; KURPEL, Jaro. Marek Božík: Socializmus tu ešte neskončil. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2010-11-21. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 7. GLOVIČKO, Ján. Biela vrana obsluhuje v McDonald’s. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2010-11-20. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 8. VRAŽDA, Daniel. Proti riaditeľovi Lesov SR vystúpili zamestnanci. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2009-06-25. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 9. Biele vrany 2011
 10. Biele vrany 2012
 11. JESENSKÝ, Mikuláš. Biela Vrana, čierna ovca. Ocenili Marcela Strýka. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2012-11-17. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 12. Biele vrany 2013
 13. JESENSKÝ, Mikuláš. Ozval sa proti plytvaniu, vyhodili ho. Učiteľa ocenili Bielou vranou. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2013-11-17. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 14. GYARFAŠOVÁ, Soňa; GYARFÁŠOVÁ, Soňa. Z poisťovne ju vyhodili za názor. Úradníčke udelili Bielu vranu. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2013-11-17. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 15. HUDEKOVÁ, Kristína. Za stromy bojuje neprestajne. Poďakovali sa jej Bielou vranou. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2013-11-17. Dostupné online [cit. 2018-11-18]. ISSN 1335-4418.
 16. Biele vrany 2014
 17. Biele vrany 2015
 18. Biele vrany 2016
 19. Biele vrany 2017
 20. Biele vrany 2018
 21. Biele vrany 2019
 22. Biele vrany 2020

Externé odkazy upraviť